hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở bắc mỹ


1. Phân tích công thức khai quật kiên cố khoáng sản khu đất vô phát triển nông nghiệp ở Bắc Mỹ. 2. Phân tích công thức khai quật kiên cố khoáng sản rừng ở Bắc Mỹ. 3. Phân tích công thức khai quật kiên cố khoáng sản tài nguyên ở Bắc Mỹ. 4. Xác toan sự phân bổ một vài trung tâm kinh tế tài chính cần thiết của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp cần thiết của trung tâm này...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

? trang 133

Bạn đang xem: hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở bắc mỹ

Trả điều thắc mắc trang 133 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc vấn đề và để ý hình 16.1, hình 16.2, hãy phân tách công thức khai quật kiên cố khoáng sản khu đất vô phát triển nông nghiệp ở Bắc Mỹ.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục “Khai thác khoáng sản đất” và để ý hình 16.1, hình 16.2.

Lời giải chi tiết:

Phương thức khai quật kiên cố khoáng sản khu đất vô phát triển nông nghiệp ở Bắc Mỹ:

Bắc Mỹ đang được vận dụng công thức khai quật khoáng sản khu đất kiên cố vô phát triển nông nghiệp bao hàm nhiều canh và luân canh, bảo đảm khoáng sản khu đất, phối kết hợp chăn nuôi, trồng trọt và phát triển nông lâm phối kết hợp.

- Đa canh và luân canh canh ty hạn chế trừ được thâm thúy căn bệnh, tăng cường mức độ phì của khu đất và hạn chế xói hao mòn khu đất.

- hướng dẫn vệ khoáng sản khu đất bao gồm trồng cây che phủ, bón phân cơ học, hạn chế cày xới khu đất, giữ lại nhiệt độ của khu đất vày lớp phủ thực vật.

- Kết thích hợp chăn nuôi với trồng trọt nhằm cây xanh cung ứng thực phẩm bên trên vị trí mang đến gia súc, gia súc cung ứng phân cơ học mang đến cây xanh.

? trang 134

Trả điều thắc mắc trang 134 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc vấn đề và để ý hình 16.2, hãy phân tách công thức khai quật kiên cố khoáng sản rừng ở Bắc Mỹ.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục “Khai thác khoáng sản rừng” và để ý hình 16.2.

Lời giải chi tiết:

Phương thức khai quật kiên cố khoáng sản rừng ở Bắc Mỹ:

- Trồng rừng nhằm bình phục những vùng đồi núi đang được mất mặt.

- kề dụng những cách thức khai quật rừng bền vững:

+ Khai thác dần dần vô thời hạn nhiều năm nhằm rừng hoàn toàn có thể tự động tái ngắt sinh đương nhiên.

+ Khai thác chặt lựa chọn cây bám theo đòi hỏi dùng và phù phù hợp với kĩ năng tái ngắt sinh đương nhiên của rừng.

? trang 135

Trả điều thắc mắc 1 trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc vấn đề và để ý hình 16.2, hãy phân tách công thức khai quật kiên cố khoáng sản tài nguyên ở Bắc Mỹ.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục “Khai thác khoáng sản khoáng sản” và để ý hình 16.2.

Lời giải chi tiết:

Phương thức khai quật kiên cố khoáng sản tài nguyên ở Bắc Mỹ:

- Khai thác bên trên hạ tầng nhận xét trữ lượng khoáng sản, yêu cầu dùng nội địa, những tác dụng kinh tế tài chính - xã hội và môi trường xung quanh.

- kề dụng technology văn minh nhằm khai quật hiệu suất cao, cắt giảm tối nhiều thất bay khoáng sản và cường độ tổn kinh hoảng môi trường xung quanh.

- Sử dụng tiết kiệm ngân sách, hạn chiết xuất khẩu nguyên vẹn, nhiên liệu thô hoặc sơ chế, trở nên tân tiến những nguyên vẹn vật tư thay cho thế và tích điện khởi tạo.

- Tăng cường nhập vào một vài loại nguyên vẹn, nhiên liệu nhằm tiết kiệm ngân sách khoáng sản tài nguyên của chống.

Trả điều thắc mắc 2 trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc vấn đề và để ý hình 16.2, hãy xác lập sự phân bổ một vài trung tâm kinh tế tài chính cần thiết của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp cần thiết của trung tâm này.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục “Một số trung tâm kinh tế tài chính quan lại trọng” và để ý hình 16.2.

Lời giải chi tiết:

- Các trung tâm kinh tế tài chính cần thiết của Bắc Mỹ triệu tập ở 3 chống chính:

+ Đông Bắc Hoa Kỳ và Đông Nam Ca-na-đa: Môn-trê-an, Tô-rôn-tô, Niu Y-oóc, Phi-la-đen-phi-a.

+ Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ: Hiu-xtơn, Niu Oóc-lin, Át-lan-ta.

+ Tây Nam Hoa Kỳ: Xan Phran-xi-xcô, Lốt An-giơ-lét.

- Những ngành công nghiệp cần thiết của những trung tâm này:

+ Môn-trê-an: luyện kim color, cơ khí, năng lượng điện tử, tết may.

+ Tô-rôn-tô: luyện kim đen thui, phát triển xe hơi, năng lượng điện tử, tết may.

+ Niu Y-oóc: chế biến chuyển sản phẩm nông nghiệp, hóa hóa học, năng lượng điện tử, luyện kim đen thui.

+ Phi-la-đen-phi-a: hóa hóa học, chế biến chuyển sản phẩm nông nghiệp, tết may, năng lượng điện tử.

+ Hiu-xtơn: luyện kim đen thui, đóng góp tàu, sản xuất máy cất cánh, năng lượng điện tử, hóa hóa học.

+ Niu Oóc-lin: đóng góp tàu, sản xuất máy cất cánh, luyện kim color, hóa hóa học,

+ Át-lan-ta: tết may, sản xuất máy cất cánh, luyện kim color, chế biến chuyển sản phẩm nông nghiệp.

Xem thêm: ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn

+ Xan Phran-xi-xcô: chế biến chuyển sản phẩm nông nghiệp, hóa hóa học, năng lượng điện tử, cơ khí.

+ Lốt An-giơ-lét: đóng góp tàu, sản xuất máy cất cánh, chế biến chuyển sản phẩm nông nghiệp, tết may.

Luyện tập

Giải bài bác rèn luyện trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy lựa lựa chọn và phân tách công thức khai quật kiên cố của một trong mỗi khoáng sản (đất, rừng, hoặc khoáng sản) ở Bắc Mỹ.

Phương pháp giải:

Dựa vô kỹ năng và kiến thức đang được học tập và lựa lựa chọn 1 trong mỗi khoáng sản nhằm phân tách.

Lời giải chi tiết:

(Em chỉ việc lựa chọn 1 trong mỗi phân tách về công thức khai quật kiên cố khoáng sản tiếp sau đây nhằm ghi vô vở)

1. Phương thức khai quật kiên cố khoáng sản khu đất vô phát triển nông nghiệp ở Bắc Mỹ

Bắc Mỹ đang được vận dụng công thức khai quật khoáng sản khu đất kiên cố vô phát triển nông nghiệp bao hàm nhiều canh và luân canh, bảo đảm khoáng sản khu đất, phối kết hợp chăn nuôi, trồng trọt và phát triển nông lâm phối kết hợp.

- Đa canh và luân canh canh ty hạn chế trừ được thâm thúy căn bệnh, tăng cường mức độ phì của khu đất và hạn chế xói hao mòn khu đất.

- hướng dẫn vệ khoáng sản khu đất bao gồm trồng cây che phủ, bón phân cơ học, hạn chế cày xới khu đất, giữ lại nhiệt độ của khu đất vày lớp phủ thực vật.

- Kết thích hợp chăn nuôi với trồng trọt nhằm cây xanh cung ứng thực phẩm bên trên vị trí mang đến gia súc, gia súc cung ứng phân cơ học mang đến cây xanh.

2. Phương thức khai quật kiên cố khoáng sản rừng ở Bắc Mỹ

- Trồng rừng nhằm bình phục những vùng đồi núi đang được mất mặt.

- kề dụng những cách thức khai quật rừng bền vững:

+ Khai thác dần dần vô thời hạn nhiều năm nhằm rừng hoàn toàn có thể tự động tái ngắt sinh đương nhiên.

+ Khai thác chặt lựa chọn cây bám theo đòi hỏi dùng và phù phù hợp với kĩ năng tái ngắt sinh đương nhiên của rừng.

3. Phương thức khai quật kiên cố khoáng sản tài nguyên ở Bắc Mỹ

- Khai thác bên trên hạ tầng nhận xét trữ lượng khoáng sản, yêu cầu dùng nội địa, những tác dụng kinh tế tài chính - xã hội và môi trường xung quanh.

- kề dụng technology văn minh nhằm khai quật hiệu suất cao, cắt giảm tối nhiều thất bay khoáng sản và cường độ tổn kinh hoảng môi trường xung quanh.

- Sử dụng tiết kiệm ngân sách, hạn chiết xuất khẩu nguyên vẹn, nhiên liệu thô hoặc sơ chế, trở nên tân tiến những nguyên vẹn vật tư thay cho thế và tích điện khởi tạo.

- Tăng cường nhập vào một vài loại nguyên vẹn, nhiên liệu nhằm tiết kiệm ngân sách.

Vận dụng

Giải bài bác áp dụng trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy tích lũy vấn đề về công thức khai quật theo phía kiên cố khoáng sản rừng hoặc tài nguyên ở nước ta.

Phương pháp giải:

Dựa vô kỹ năng và kiến thức đang được học tập và nắm rõ của phiên bản thân ái.

Lời giải chi tiết:

* Phương thức khai quật theo phía kiên cố khoáng sản rừng ở Việt Nam:

- Trồng mới nhất rừng.

- Không chặt đập rừng, thắp rừng bừa bến bãi.

- Phục hồi rừng theo phía nông - lâm phối kết hợp.

- Khai thác dần dần và khai quật chọn: bình phục lại rừng bằng phương pháp xúc tiến tái ngắt sinh đương nhiên của rừng tự động bình phục.

- Chỉ được khai quật lựa chọn, ko được khai quật White.

- Chọn chặt cây đang được già cả, cây đem phẩm hóa học và mức độ sinh sống tầm thường, hội tụ lại cây còn non cây mộc chất lượng và cây đem mức độ sinh sống mạnh.

* Phương thức khai quật theo phía kiên cố khoáng sản tài nguyên ở Việt Nam

- Tiến hành công tác làm việc kiểm kê tổng thể con số, trữ lượng những mỏ đang được đem và khai quật bên trên phạm vi toàn nước.

- Đẩy mạnh công tác làm việc khảo sát, dò thám dò thám, thăm hỏi dò thám nhằm phân phát hiện tại mỏ mới nhất.

- Quy hoạch một cơ hội rõ ràng từng loại tài nguyên.

- Tăng cường việc dùng những cách thức tiên tiến và phát triển vô khai quật, chế biến chuyển thâm thúy nhằm mục đích năng cao hiệu suất cao kinh tế tài chính, tránh khỏi xuất khẩu thô, vô hiệu được nàn “quặng tặc”…

- Tổ chức trình tự động khai quật mỏ một cơ hội hợp lý và phải chăng, rời biểu hiện mỏ dễ dàng sắc trước, mỏ khó khăn quăng quật lại; tăng góp vốn đầu tư mang đến chằm bình phục, khởi tạo và và nâng cấp môi trường xung quanh sinh thái xanh ở những địa phận khai quật mỏ.

- Đổi mới nhất technology khai quật, sàng tuyển chọn và chế biến chuyển nhằm tận thu khoáng sản và bảo đảm môi trường xung quanh...


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 17. Đặc điểm vạn vật thiên nhiên Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày sự phân hóa của đương nhiên Trung và Nam Mỹ theo hướng nhộn nhịp – tây. 2. Trình bày sự phân hóa đương nhiên của Trung và Nam Mỹ theo hướng bắc – phái nam. 3. Thảm thực vật thay cho thay đổi thế nào kể từ chân lên tới mức đỉnh núi ở sườn tây và sườn nhộn nhịp sản phẩm An-đet. 4. Đặc điểm của rừng nhiệt đới gió mùa A-ma-dôn...

 • Bài 18. Đặc điểm dân ở, xã hội Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày điểm lưu ý xuất xứ dân ở Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày yếu tố đô thị mới ở Trung và Nam Mỹ. 3. Kể thương hiệu những khu đô thị đem kể từ 10 triệu dân trở lên trên ở chống Trung và Nam Mỹ. 4. Vì sao Trung và Nam Mỹ đem nền văn hóa truyền thống phú thoa? 5. Kể thương hiệu những khu đô thị đem kể từ 10 triệu dân trở lên trên ở chống Trung và Nam Mỹ. 6. Hãy tích lũy vấn đề về một TP. Hồ Chí Minh có tiếng ở chống Trung và Nam Mỹ.

 • Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu yếu tố khai quật, dùng và bảo đảm vạn vật thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

  Thu thập tư liệu và trình diễn yếu tố khai quật, dùng và bảo đảm vạn vật thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn.

 • Bài 15. Đặc điểm dân ở, xã hội Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Nêu những dòng sản phẩm nhập cảnh vô Bắc Mỹ. Các dòng sản phẩm nhập cảnh mang lại những thuận tiện và trở ngại gì mang đến Bắc Mỹ? Cho biết vì như thế sao Bắc Mỹ là chống đem bộ phận chủng tộc phong phú và đa dạng. 2. Giải quí vì như thế sao Bắc Mỹ đem cường độ đô thị mới tối đa trái đất. 3. Vì sao rằng Bắc Mỹ là vùng khu đất của những người dân nhập cư? ...

 • Bài 14. Đặc điểm đương nhiên Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày sự phân hóa địa hình của Bắc Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa nhiệt độ của Bắc Mỹ. 3. Cho biết điểm lưu ý sông, hồ nước của Bắc Mỹ. 4. Ccho biết Bắc Mỹ đem những đới vạn vật thiên nhiên này. Mô mô tả điểm lưu ý của một trong mỗi đới vạn vật thiên nhiên tê liệt. 5. Lập bảng tế bào mô tả điểm lưu ý của tía chống địa hình ở Bắc Mỹ. 6. Hãy tích lũy vấn đề về Ngũ Hồ hoặc khối hệ thống sông Mi-xi-xi-pi – Mít-xu-ri.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều - Xem ngay

Xem thêm: uống thuốc tránh thai 120h có bị chậm kinh không

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.