hàm số y = tan x tuần hoàn với chu kì

Câu hỏi:

25/12/2019 36,033

Bạn đang xem: hàm số y = tan x tuần hoàn với chu kì

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hằng ngày, mực nước của con cái kênh tăng lên giảm xuống theo đòi thủy triều. Độ sâu sắc  của mực nước nhập kênh tính theo đòi thời hạn t(h) được mang lại vị công thức h = 3.cos(πt6+π3)+12

Khi nào là mực nước của kênh là tối đa với thời hạn ngán nhất ?

A. 22 h

B. 15 h

C. 14 h

D. 10 h

Câu 2:

Phương trình cos22x + cos2x -34 = 0 có nghiệm là

Phương trình cos^2 2x + cos2x -3/4  = 0 sở hữu nghiệm là x = +-pi/6 + kpi (ảnh 1)

Phương trình cos^2 2x + cos2x -3/4  = 0 sở hữu nghiệm là x = +-pi/6 + kpi (ảnh 2)

Phương trình cos^2 2x + cos2x -3/4  = 0 sở hữu nghiệm là x = +-pi/6 + kpi (ảnh 3)

Phương trình cos^2 2x + cos2x -3/4  = 0 sở hữu nghiệm là x = +-pi/6 + kpi (ảnh 4)

Câu 3:

Tập D = /kπ2k là tập dượt xác lập của hàm số nào là sau đây?

Xem thêm: hydrohalic acid có tính ăn mòn thủy tinh là

Câu 4:

Khi x thay cho thay đổi trong tầm 5π4,7π4 thì y = sin x lấy từng độ quý hiếm thuộc:

Câu 5:

Tập xác lập của hàm số f (x) = 11 -  cos x  là:

Câu 6:

Chu kỳ của hàm số y = 3.sinx2  là số nào là sau đây:

A. 0

B. 2π

C. 4π

D. π

Xem thêm: trao đổi về một vấn đề