h2+naoh

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

2 Na0 - 2 e- 2 NaI (Oxidation)

Xem thêm: các dạng bài tập về từ trường lớp 11

2 HI + 2 e- 2 H0 (Reduktion)

Xem thêm: bài 29 vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật

Na ist ein Reduktionsmittel, H2O ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • Na
  • Namen: Natrium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Na Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
 • H2O

  Produkte:

  • NaOH
   • Namen: Natriumhydroxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natriumoxydhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natronhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • H2
   • Namen: Molekularer Wasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Diwasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, H2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07