giải toán 10 bài 2Lời giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý (sách mới) hoặc, cụ thể được biên soạn bám sát sgk Toán lớp 10 Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên chung học viên lớp 10 thực hiện bài xích luyện Toán 10 đơn giản và dễ dàng rộng lớn. Mời chúng ta theo đòi dõi:

Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: giải toán 10 bài 2

Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý và những phép tắc toán bên trên giao hội - Kết nối tri thức

Mở đầu

 • Mở đầu trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Câu lạc cỗ lịch sử vẻ vang đem 12 member (không đem nhị các bạn nào là trùng tên), tổ chức triển khai nhị chuyên mục bên trên một ứng dụng họp trực tuyến. ....

  Xem lời nói giải

1. Các định nghĩa cơ phiên bản về luyện hợp

 • HĐ1 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Trong trường hợp bên trên, gọi A là giao hội những member nhập cuộc chuyên mục 1, B là giao hội những member nhập cuộc chuyên mục 2. ....

  Xem lời nói giải

 • HĐ2 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Cho luyện hợp: C = {châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Mĩ, châu Nam Cực, châu Phi}. a) Hãy chỉ ra rằng đặc thù đặc thù cho những thành phần của giao hội C. ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 1 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi X là luyện nghiệm của phương trình: x2 – 24x + 143 = 0. Các mệnh đề sau đích hoặc sai? ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

 • HĐ3 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi H là giao hội chúng ta nhập cuộc Chuyên đề 2 vô trường hợp khai mạc mang tên chính thức bằng văn bản H ....

  Xem lời nói giải

 • HĐ4 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Sơn và Thu ghi chép giao hội những số chủ yếu phương nhỏ rộng lớn 100 như sau: Sơn: S = {0; 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81}; ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 2 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Giả sử C là giao hội những hình bình hành đem hai tuyến phố chéo cánh vuông góc; D là giao hội những hình vuông vắn. ....

  Xem lời nói giải

2. Các giao hội số

 • HĐ5 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Các mệnh đề sau đích hoặc sai? a) Mọi số nguyên vẹn đều ghi chép được bên dưới dạng phân số. ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 3 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho giao hội C = {-4; 0; 1; 2}. Các mệnh đề sau đích hoặc sai? a) C là luyện con cái của ℤ; ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

 • HĐ6 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện C = {x ∈ ℝ | x ≥ 3} và D = {x ∈ ℝ | x > 3}. Các mệnh đề sau đích hoặc sai? a) C, D là những luyện con cái của ℝ; ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 4 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy ghép từng loại ở cột phía bên trái với cùng một loại tương thích ở ở bên phải ....

  Xem lời nói giải

3. Các phép tắc toán bên trên luyện hợp

 • HĐ7 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Viết giao hội X bao gồm những member nhập cuộc cả nhị chuyên mục 1 và 2 vô trường hợp khai mạc ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 5 trang 17 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những giao hội C = [1;5] và D = [-2;3]. Hãy xác lập luyện C ∩ D ....

  Xem lời nói giải

 • HĐ8 trang 17 Toán lớp 10 Tập 1: Trở lại trường hợp khai mạc, hãy những lăm le giao hội những member nhập cuộc chuyên mục 1 hoặc chuyên mục 2 ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

 • Luyện luyện 6 trang 17 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy trình diễn giao hội vì chưng biểu vật dụng Ven, với A, B được cho tới vô HĐ1. ....

  Xem lời nói giải

 • HĐ9 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Trở lại trường hợp khai mạc, hãy xác lập giao hội những member ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 7 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Tìm phần bù của những giao hội sau vô R: ....

  Xem lời nói giải

 • Vận dụng trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Lớp 10A đem 24 các bạn nhập cuộc tranh tài soccer và cầu lông, vô cơ đem 16 các bạn tranh tài soccer và 11 các bạn tranh tài cầu lông. ....

  Xem lời nói giải

Bài tập

 • Bài 1.8 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi X là giao hội những vương quốc tiếp giáp với nước Việt Nam. Hãy liệt kê những thành phần của giao hội X ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.9 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Kí hiệu E là giao hội những vương quốc bên trên điểm Khu vực Đông Nam Á. a) Nêu tối thiểu nhị thành phần nằm trong giao hội E. ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.10 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy ghi chép giao hội sau bằng phương pháp nêu đặc thù đặc thù cho những thành phần của luyện hợp: ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.11 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những giao hội sau, luyện nào là là luyện rỗng? A = { x ∈ ℝ | x2  – 6 = 0}; ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.12 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Cho X = {a; b}. Các cơ hội ghi chép sau đích hoặc sai? Giải quí tóm lại thể hiện. a) a ⊂ X; ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.13 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Cho A = {2; 5}, B = {5; x}, C = {2; y}. Tìm x, nó nhằm A = B = C. ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.14 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Cho A = {x ∈ ℤ | x < 4}; B = {x ∈ ℤ | (5x – 3x2)( x2 + 2x – 3) = 0} ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.15 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy xác lập những giao hội sau và trình diễn bọn chúng bên trên trục số. a) ( –4; 1] ∩ [0;3); ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 1.16 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Để đáp ứng cho 1 hội nghị quốc tế, ban tổ chức triển khai kêu gọi 35 người thông dịch giờ Anh, 30 người thông dịch giờ Pháp, vô cơ đem 16 người thông dịch được cả nhị giờ Anh và Pháp ....

  Xem lời nói giải

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích luyện Toán lớp 10 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác:

 • Bài luyện cuối chương I

 • Bài 3: Bất phương trình số 1 nhị ẩn

 • Bài 4: Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn


Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý. Các phép tắc toán bên trên giao hội - Cánh diều

Câu chất vấn khởi động

 • Câu chất vấn phát động trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Khái niệm giao hội thông thường bắt gặp vô toán học tập và vô cuộc sống. Chẳng hạn: ....

  Xem lời nói giải

1. Tập hợp

 • Hoạt động 1 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Tại lớp 6, tớ đã từng thân quen với định nghĩa giao hội, kí hiệu và cơ hội ghi chép giao hội, thành phần nằm trong giao hội. Hãy nêu cơ hội cho 1 giao hội. ....

  Xem lời nói giải

 • Hoạt động 2 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Người tớ còn minh họa giao hội vì chưng một vòng kín, từng thành phần của giao hội được trình diễn vì chưng một chấm mặt mũi trong tầm kín, còn thành phần ko nằm trong giao hội này được trình diễn vì chưng một chấm phía bên ngoài vòng kín (Hình 1). Cách minh họa giao hội vì vậy được gọi là biểu vật dụng Ven. ....

  Xem lời nói giải

 • Hoạt động 3 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu số thành phần của từng giao hội sau: ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 1 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu số thành phần của từng giao hội sau: G = {x | x2 + 1 = 0} ....

  Xem lời nói giải

2. Tập con cái và giao hội vì chưng nhau

 • Hoạt động 4 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {x | – 3 < x < 3}, B = {x | – 3 ≤  x ≤ 3}. ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 2 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = { n| n phân tách không còn cho tới 3} ....

  Xem lời nói giải

 • Hoạt động 5 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {n | n là bội công cộng của 2 và 3}, B = { n| n là bội của 6} ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 3 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị giao hội E = {n | n phân tách không còn cho tới 3 và 4} và G = {n | n phân tách không còn cho tới 12}. Chứng tỏ rằng E = G. ....

  Xem lời nói giải

3. Giao của nhị luyện hợp

 • Hoạt động 6 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Lớp trưởng lập nhị list cơ hội các bạn đăng kí nhập cuộc câu lạc cỗ thể thao như sau (biết vô lớp không tồn tại nhị các bạn nào là nằm trong tên): ....

  Xem lời nói giải

4. Hợp của nhị luyện hợp

 • Hoạt động 7 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Hai ngôi trường ý định tổ chức triển khai giải tranh tài thể thao cho tới học viên lớp 10. Trường loại nhất lời khuyên tía môn tranh tài là: Bóng bàn, Bóng đá, Bóng rổ. Trường loại nhị lời khuyên tía môn tranh tài là: Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông. Lập list những môn tranh tài mặc cả nhị ngôi trường tiếp tục lời khuyên. ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 4 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {x | x ≤ 0}, B = {x | x ≥ 0}....

  Xem lời nói giải

5. Phần bù. Hiệu của nhị luyện hợp

 • Hoạt động 8 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi  là giao hội những số thực, I là giao hội những số vô tỉ. Khi cơ I ⊂ . Tìm giao hội những số thực ko nên là số vô tỉ. ....

  Xem lời nói giải

 • Hoạt động 9 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {2; 3; 5; 7; 14}, B = {3; 5; 7; 9; 11}. Liệt kê những thành phần nằm trong giao hội A tuy nhiên ko nằm trong giao hội B. ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện luyện 5 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {x | – 2 ≤ x ≤ 3}, B = {x | x2 – x – 6 = 0} ....

  Xem lời nói giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Cho giao hội X = {a; b; c}. Viết toàn bộ những luyện con cái của giao hội X. ....

  Xem thêm: một đời như kể tìm đường

  Xem lời nói giải

 • Bài 2 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Sắp xếp những giao hội sau theo đòi mối quan hệ “⊂”: [2; 5], (2; 5), [2; 5), (1; 5]. ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 3 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Xác lăm le những giao hội sau và trình diễn bọn chúng bên trên trục số: ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 4 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi A là luyện nghiệm của phương trình x2 + x – 2 = 0, B là luyện nghiệm của phương trình 2x2 + x – 6 = 0. ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 5 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Tìm D = E ∩ G biết E và G theo lần lượt là luyện nghiệm của nhị bất phương trình trong những tình huống sau: ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 6 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi A là luyện nghiệm của nhiều thức P(x). Viết giao hội những số thực x sao cho tới biểu thức ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 7 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Lớp 10B đem 28 học viên nhập cuộc câu lạc cỗ thể thao và 19 học viên nhập cuộc câu lạc cỗ music. sành rằng đem 10 học viên nhập cuộc cả nhị câu lạc cỗ bên trên. ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 8 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Một group đem 12 học viên sẵn sàng cho tới hội biểu diễn văn nghệ. Trong list đăng kí nhập cuộc tiết mục múa và tiết mục hát của group cơ, đem 5 học viên nhập cuộc tiết mục múa, 3 học viên nhập cuộc cả nhị tiết mục. Hỏi đem từng nào học viên vô group nhập cuộc tiết mục hát? sành 4 học viên của group ko nhập cuộc tiết mục nào? ....

  Xem lời nói giải

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích luyện Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

 • Bài luyện cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình số 1 nhị ẩn

 • Bài 2: Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn


Giải Toán 10 Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý - Chân trời sáng sủa tạo

Giải Toán 10 trang 16

 • Hoạt động phát động trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Giả sử các bạn mang trong mình một giá bán sách và những cuốn sách như hình tiếp sau đây. Quý khách hàng tiếp tục xếp những cuốn sách của tôi lên giá bán như vậy nào? Hãy lý giải. ....

  Xem lời nói giải

1. Nhắc lại về luyện hợp

 • Thực hành 1 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Lấy tía ví dụ về giao hội và chỉ ra rằng một vài thành phần của bọn chúng ....

  Xem lời nói giải

Giải Toán 10 trang 18

 • Thực hành 2 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Viết những giao hội tại đây bên dưới dạng liệt kê những thành phần và tìm hiểu số thành phần của từng giao hội cơ ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 3 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Viết những giao hội tại đây bên dưới dạng chỉ ra rằng đặc thù đặc thù cho những thành phần. A = {1; 3; 5; …; 15} ....

  Xem lời nói giải

2. Tập con cái và nhị giao hội vì chưng nhau

 • Hoạt động mày mò trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Trong từng tình huống tại đây, những thành phần của giao hội A đem nằm trong giao hội B không? Hãy lý giải. A = {-1; 1} và B = {-1; 0; 1; 2} ....

  Xem lời nói giải

Giải Toán 10 trang 19

 • Thực hành 4 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Trong từng cặp giao hội tại đây, giao hội nào là là luyện con cái của giao hội còn lại? Chúng đem đều nhau không? ....

  Xem lời nói giải

 • Thực hành 5 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Viết toàn bộ những luyện con cái của luyện A = {a; b} ....

  Xem lời nói giải

Giải Toán 10 trang 20

 • Vận dụng trang đôi mươi Toán lớp 10 Tập 1: Quý khách hàng An xác minh rằng: Với những giao hội A, B, C bất kì, nếu như A ⊂ B và B ⊂ C thì A ⊂ C. Khẳng lăm le của chúng ta An đem đích không? ....

  Xem lời nói giải

3. Một số luyện con cái của giao hội số thực

 • Thực hành 6 trang đôi mươi Toán lớp 10 Tập 1: Dùng những kí hiệu đoạn, khoảng chừng, nửa khoảng chừng nhằm ghi chép những giao hội tại đây ....

  Xem lời nói giải

Bài tập

 • Bài 1 trang đôi mươi Toán lớp 10 Tập 1: Viết những giao hội tại đây bên dưới dạng liệt kê những phần tử: A = {x ∈ ℤ | |x| < 5} ....

  Xem lời nói giải

Giải Toán 10 trang 21

 • Bài 2 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Viết những giao hội tại đây bên dưới dạng chỉ tớ đặc thù đặc thù cho những thành phần. Tập hợp ý A = {1; 2; 3; 6; 9; 18} ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 3 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Trong từng cặp giao hội tại đây, giao hội nào là là luyện con cái của luyện còn lại? Chúng đem đều nhau không? ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 4 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy ghi chép toàn bộ những giao hội con cái của B = {0; 1; 2} ....

  Xem lời nói giải

 • Bài 5 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng những kí hiệu đoạn, khoảng chừng, nửa khoảng chừng ghi chép những giao hội sau đây: {x ∈ ℝ | -2π < x < 2π} ....

  Xem lời nói giải

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích luyện Toán lớp 10 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 3: Các phép tắc toán bên trên luyện hợp

 • Bài luyện cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình số 1 nhị ẩn

(Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2 khác

Để coi lời nói giải Toán 10 Bài 2 Chân trời tạo nên không giống, các bạn vô tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Hàm số bậc hai

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Định lí côsin và lăm le lí sin

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Tổng và hiệu của nhị vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Mô miêu tả và trình diễn tài liệu bên trên những bảng và biểu đồ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Dùng bảng tính nhằm tính những số đặc thù của khuôn mẫu số liệu thống kê

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Giải bất phương trình bậc nhị một ẩn

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp ý và tổ hợp

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng phiu toạ độ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Xác suất của biến hóa cố

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Vẽ tía đàng conic vì chưng ứng dụng Geogebra

  Xem chi tiết

(Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2 khác

Để coi lời nói giải Toán 10 Bài 2 Cánh diều không giống, các bạn vô tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Hàm số bậc nhị. Đồ thị hàm số bậc nhị và ứng dụng

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Giải tam giác. Tính diện tích S tam giác

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Hoán vị. Chỉnh hợp

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Các số đặc thù đo xu thế trung tâm cho tới khuôn mẫu số liệu ko ghép nhóm

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Biểu thức tọa chừng của những phép tắc toán vectơ

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý sách cũ

Đã đem lời nói giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học