giá trị bất thường của mẫu số liệu

Với giải ý d Bài 17 trang 38 SBT Toán lớp 10 Cánh diều cụ thể nhập Bài 3: Các số đặc thù đo cường độ phân nghiền cho tới kiểu số liệu ko ghép nhóm giúp học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt nhập SBT Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải sách bài bác tập dượt Toán lớp 10 Bài 3: Các số đặc thù đo cường độ phân nghiền cho tới kiểu số liệu ko ghép nhóm

Bạn đang xem: giá trị bất thường của mẫu số liệu

Bài 17 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Cho kiểu số liệu:     1     11     13     15     17       21

d) Tìm giá trị bất thường của mẫu số liệu bên trên.

Lời giải:

d) Ta có:

 Q132ΔQ=1132.6=2 ;

 Q3+32ΔQ=17+32.6=26 .

Ta thấy 1 < 2.

Xem thêm: xã hội nguyên thủy trải qua mấy giai đoạn

Vậy một là giá trị bất thường của mẫu số liệu đang được cho tới.

Xem thêm thắt những bài bác giải sách bài bác tập dượt Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 14 trang 37 SBT Toán 10 Tập 2: Cho kiểu số liệu:     21     22     23     24     25...

Bài 15 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu loại đoạn trực tiếp ở Hình 2 trình diễn thu nhập trung bình đầu người/năm của nước Việt Nam ở một vài năm nhập quy trình tiến độ kể từ 1986 cho tới 2020...

Bài 16 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu loại đoạn trực tiếp ở Hình 3 trình diễn số lượt khách hàng vào trong 1 siêu thị trong thời gian ngày đầu mở bán khai trương bên trên một vài mốc thời hạn...

Xem thêm: vết thương chảy mủ có sao không

Bài 17 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Cho kiểu số liệu:     1     11     13     15     17       21...

Bài 18 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Kết trái ngược dự đoán nhiệt độ phỏng tối đa nhập 10 ngày thường xuyên ở Nghệ An thời điểm cuối tháng 01 năm 2022 được cho tới ở trên bảng sau:...

Bài 19 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu loại đoạn trực tiếp ở Hình 4 cho thấy sản phẩm thi đua Ngoại ngữ ở câu lạc cỗ của Dũng (đường đường nét liền) và Hoàng (đường đường nét đứt đậm) qua chuyện 9 đợt đánh giá...