fe3o4 + h2so4 đặc nóng ra s

Phản ứng Fe3O4 + H2SO4 quánh giá buốt đi ra SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đã và đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài bác tập dượt sở hữu tương quan về Fe3O4 sở hữu tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

2Fe3O4 + 10H2SO4 (đặc, nóng) → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe3o4 + h2so4 đặc nóng ra s

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 tác dụng với H2SO4 đặc

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

2. Cân vị phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe+833O4 + H2S+6O4  Fe+32SO43 + S+4O2 + H2O

2×1×3Fe+833Fe+3+1eS+6+2eS+4

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 ra Fe2(SO4)3

Phản ứng xẩy ra ngay lập tức ở ĐK thông thường.

5. Cách tổ chức phản xạ cho tới Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 sinh đi ra SO2

Cho Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh.

6. Hiện tượng hóa học

Khi cho tới Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp axit H2SO4 đặc thành phầm sinh đi ra muối hạt sắt(III) sunfat và sở hữu khí hương thơm hắc diêm sinh đioxit bay đi ra.

Quảng cáo

7. Tính hóa học của H2SO4 đặc

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric quánh oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo ra muối hạt hoá trị cao và thông thường giải tỏa SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh, nguội.

+ Tác dụng với khá nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với khá nhiều ăn ý hóa học sở hữu tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 quánh sở hữu tính háo nước

Axit sunfuric quánh cướp nước kết tinh nghịch của khá nhiều muối hạt ngậm nước, hoặc cướp những yếu tắc H và O (thành phần của nước) trong tương đối nhiều ăn ý hóa học.

Quảng cáo

Ví dụ:

Khi cho tới axit H2SO4 đặc vô đàng, đàng tiếp tục hóa trở thành than vãn.

C12H22O11 H2SO4đ12C + 11H2O

Sau cơ 1 phần C sinh đi ra lại bị H2SO4 quánh oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

8. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học Cu, Fe, Ag và những hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp hóa học sở hữu phản xạ cùng nhau là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cu ứng dụng với FeCl3

Cu + 2 FeCl3 → CuCl2 + 2 FeCl2

Fe ứng dụng với hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl3

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Quảng cáo

CuSO+ Fe→ Cu + FeSO4

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Ag ko ứng dụng với hỗn hợp nào là.

Câu 2. Dung dịch nào là sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở thành ăn ý hóa học F e(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl quánh → FeCl2 + H2

Câu 3. Dãy sắt kẽm kim loại nào là sau đây ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Au

Hướng dẫn giải

Đáp án C

A loại vì như thế Cu ko ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng

B Loại vì như thế Ag ko ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng

D Loại vì như thế Au ko ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng

Phương trình phản xạ minh họa

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

Câu 4. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số thăng bằng tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Cân vị phương trình phản ứng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Tổng thông số thăng bằng tối giản của phương trình bên trên là: 18

Câu 5. Cho mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng xẩy ra là:

A. Kim loại Fe white color phụ thuộc vào Cu, hỗn hợp gửi quý phái màu xanh da trời.

B. Đồng tan đi ra, sủi lớp bọt do khí tạo ra ko color và kết tủa white color.

C. Không hiện tượng lạ, vì như thế phản xạ ko xẩy ra.

D. Đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ red color nâu gửi quý phái màu xanh da trời.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học xẩy ra Lúc cho tới mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

nâu đỏ tía xanh

⟹ Đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ gray clolor đỏ tía gửi quý phái màu xanh da trời.

Câu 6. Tiến hành những thí nhiệm:

(1) Nhúng thanh Cu vô hỗn hợp FeCl3;

(2) Nhúng thanh Al dư vô hỗn hợp FeCl3;

(3) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Al-Cu vô hỗn hợp HCl;

(4) Nhúng thanh Ag vô hỗn hợp H2SO4 loãng;

(5) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Zn-Fe vô hỗn hợp Na2SO4

Số tình huống xuất hiện nay bào mòn năng lượng điện hoá là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Câu 7. Có những nguyên vẹn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những vật liệu dùng làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Nguyên liệu dùng làm luyện ngang là quặng Fe sở hữu ko 30-95% oxi Fe, ko chứa chấp hoặc chứa chấp đặc biệt không nhiều S,P

Than cốc(không sở hữu vô ngẫu nhiên,nên pha chế kể từ than vãn mỡ) sở hữu tầm quan trọng cung ứng sức nóng Lúc cháy, dẫn đến hóa học khử là CO và tạo ra trở thành gang

Chất chảy CaCO3 ở sức nóng chừng cao bị phân diệt trở thành CaO, sao cơ hóa phù hợp với SiO2 là hóa học khó khăn giá buốt cháy sở hữu vô quặng Fe trở thành xỉ silicat dễ dàng giá buốt chảy, sở hữu lượng riêng rẽ nhỉ nổi lên bên trên gang

Câu 8. Nhận lăm le nào là ko chính về kỹ năng phản xạ của Fe với nước?

A. Tại sức nóng chừng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe ứng dụng với nước dẫn đến Fe3O4 và H2.

B. Tại sức nóng chừng to hơn 1000oC, Fe ứng dụng với nước dẫn đến Fe(OH)3.

C. Tại sức nóng chừng to hơn 570oC, Fe ứng dụng với nước dẫn đến FeO và H2.

D. Tại sức nóng chừng thông thường, Fe ko ứng dụng với nước.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ở sức nóng chừng thông thường, Fe ko ứng dụng với nước.

Ở sức nóng chừng cao, Fe khử được khá nước:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2(to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (t> 570oC)

→ Tại sức nóng chừng to hơn 1000oC, Fe ứng dụng với H2O dẫn đến FeO

Câu 9. Cho không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Kết cổ động phản xạ được hỗn hợp X. Dung dịch X bao gồm muối hạt :

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)2; AgNO3

C. Fe(NO3)3; AgNO3

D. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cho một không nhiều bột Fe vô AgNO3dư:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Câu 10. Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3

(b) Fe(NO3)2 tác dụng với hỗn hợp HCl

(c) FeCO3 tác dụng với hỗn hợp H2SO4

(d) K ứng dụng với hỗn hợp Fe2(SO4)3

(e) Ba ứng dụng với hỗn hợp FeCl2

Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thử nghiệm dẫn đến hóa học khí là?

A. 2

B. 3

Xem thêm: sử dụng lệnh nào để tìm vị trí của một xâu con trong xâu khác không?

C. 5

D. 4

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Xét thành phầm của từng phản xạ => Số phương trình thỏa mãn nhu cầu đề bài

(a) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(b) 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

(c) FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

(d) K + H2O → KOH + H2

6KOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

(e) Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + FeCl2→ BaCl2 + Fe(OH)2

→ Số thử nghiệm sinh đi ra hóa học khí là: 5

Câu 11. Cho sơ đồ dùng gửi hóa:

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 (mỗi mũi thương hiệu ứng với cùng một phản ứng). Hai hóa học X, Y theo lần lượt là

A. HCl, NaOH

B. HCl, Al(OH)3

C. KCl, Cu(OH)2

D. Cl2, KOH

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Ta sở hữu phương trình phản ứng:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3+ 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

Câu 12. Cặp hỗn hợp nào là tại đây phản xạ cùng nhau dẫn đến hóa học khí?

A. NH4Cl và AgNO3.

B. NaOH và H2SO4.

C. Ba(OH)2 và NH4Cl.

D. Na2CO3 và KOH.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

A. NH4Cl + AgNO3→ AgCl ↓ + NH4NO3

B. 2NaOH + H2SO4→ Na2SO4 + 2H2O

C. Ba(OH)2+ 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

D. Na2CO3không phản xạ với KOH

Câu 13. Dãy bao gồm những hóa học đều phản xạ được với Fe(NO3)2 là:

A. NaOH, Mg, KCl, H2SO4.

B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.

C. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3

D. KCl, Br2, NH3, Zn.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

A. Loại KCl ko pư

B. Thỏa mãn

AgNO3+ Fe(NO3)2→ Fe(NO3)3 + Ag↓

3Br2 + 3Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + 2FeBr3

2NH3 + 2H2O + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 + 2NH4NO3

12HCl + 9Fe(NO3)2→ 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

C. Loại Cu, FeCl3

D. Loại KCl

Câu 14. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 có thể sử dụng thuốc test nào là sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Để nhận ra 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 ta sử dụng BaCl2 và Cu vì

BaCl2 giúp nhìn thấy H2SO4 do chỉ tạo ra kết tủa White với hóa học này

Cu nhìn thấy HCl vì như thế ko xẩy ra phản xạ, còn HNO3 tạo đi ra khí ko color hóa nâu vô ko khí

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 15. Cho 2,24 gam Fe ứng dụng với oxi, chiếm được 3,04 gam láo ăn ý X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Áp dụng bảo toàn yếu tắc tao có:

nH = 2nO = 2.3,04  2,2416= 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là

V = 0,1.10002 = 50 ml

Câu 16. Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp HNO3 lấy dư, tao được láo ăn ý bao gồm nhị khí NO2 và NO sở hữu VX= 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 bằng 2,625. Thành phần Phần Trăm theo gót thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe tiếp tục sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi số mol NO2 và NO theo lần lượt là a, b

Ta sở hữu hệ phương trình:

a + b = 0,8

46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

=> a = 0,6 và b = 0,2

%VNO2 = 75% ;

%VNO = 25%

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,6 ← 0,6

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,6 ← 0,2

Fe→ Fe+3 + 3e

0,1 ← 0,3

=> mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 17. Hỗn ăn ý A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong cơ số mol FeO ngay số mol Fe2O3). Hòa tan 4,64 gam A vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được 200 ml hỗn hợp X . Tính thể tích hỗn hợp KMnO4 0,1M quan trọng nhằm chuẩn chỉnh chừng không còn 100 ml hỗn hợp X?

A. 0,1 lít

B. 0,12 lít

C. 0,2 lít

D. 0,24 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Vì số mol của FeO ngay số mol của Fe2O3 nên tao coi láo ăn ý là Fe3O4

Ta sở hữu phương trình hóa học

Fe3O4 + 4H2SO4→ FeSO4 + Fe2(SO4)3 +4H2O

0,02 → 0,02

Trong 100 ml X sẽ sở hữu được 0,01 mol FeSO4 nên:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4+ 2MnSO4 + 8H2O

nKMnO4 = 0,02 mol → VKMnO4 = 0,020,1= 0,2 lit

Câu 18. Nung láo ăn ý bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới Lúc kết cổ động phản xạ chiếm được hóa học rắn A. Cho A ứng dụng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí B. Tỉ khối của B đối với bầu không khí là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Ta có:  Số mol của nFe phả ứng = nS = 0,2 mol

X gồm: Fe (dư 0,1) và FeS (0,2)

→ Khí: H2 (0,1) và H2S: 0,2

→ MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 703→ d(Y/ kk) = (703) : 29 = 0,8046

Câu 19. Hòa tan không còn m gam Fe vị 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒nHNO3= 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan sụt giảm, nhưng mà theo gót đề bài bác, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu đôi mươi. Cho 8,4 gam bột Fe vô 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFe = 0,15 mol; nAgNO3= 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Nhận xét: 2nFe> nAg => ko xẩy ra phản xạ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo ra muối hạt Fe2+

ne Fe cho tới tối nhiều = 0,15.2 = 0,3 mol

ne Ag+ nhận tối nhiều = 0,2 mol

ne Cu2+ nhận tối nhiều = 0,1.2 = 0,2 mol

Ta thấy : 0,2 < ne Fe cho tới tối nhiều < 0,2 + 0,2

=> Ag+ phản xạ không còn, Cu2+ phản ứng 1 phần

=> ne Cu2+ nhận tạo ra Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

=> m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam

Câu 21. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe vị hỗn hợp H2SO4đậm quánh vừa vặn đầy đủ, sở hữu chứa chấp 0,075 mol H2SO4, chiếm được b gam một muối hạt và sở hữu 168 ml khí SO2 (đktc có một không hai bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta có: nSO2= 0,0075 mol

nSO42 = nH2SO4nSO2= 0,0675 mol

Sau phản xạ muối hạt chiếm được là:

Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

=> x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam

Xem thêm: hình phắc

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2
 • Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2
 • Fe3O4 + 2C → 3Fe + 2CO2
 • Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O
 • 4Fe3O4 + O2 → 6Fe2O3
 • 3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe
 • Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
 • Fe3O4 +4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O
 • 3Fe3O4 + 28HNO3 → 14H2O +NO ↑ + 9Fe(NO3)3
 • Fe3O4 + 10HNO3 → 5H2O + NO2 ↑+ 3Fe(NO3)3
 • 3Fe3O4 + 8H3PO4 → 12H2O + Fe3(PO4)2 + 6FePO4
 • 2Fe3O4 + Cl2 + 16HCl → 8H2O + 6FeCl3
 • Fe3O4 + Cu + 8HCl → 3FeCl2 + 4H2O + CuCl2
 • 2Fe3O4 +Cl2 + 9H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 2HCl + 8H2O
 • Fe3O4 + 4H2O → Fe(OH)2 ↓ + 2Fe(OH)3
 • 6Fe3O4 + 2KNO3 + 56KHSO4 → 9Fe2(SO4)3 + 28H2O +2NO ↑ + 29K2SO4
 • Fe3O4 + 8HI → 4H2O + I2 ↓+ 3FeI2
 • Fe3O4 +8HBr → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3
 • Phương trình sức nóng phân: 2Fe3O4 → 6FeO + O2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp