em bé thông minh nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Nội dung chính

Bạn đang xem: em bé thông minh nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian

Văn bản đã giúp người phát âm làm rõ sự đề cao kiến thức quần chúng trải qua bốn thử thách nhập truyện Em bé thông minh

Chuẩn bị đọc

(trang 56, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Em có suy nghĩ gì về các thử thách với nhân vật em bé nhập truyện Em bé thông minh?

Phương pháp giải:

Nhớ lại văn bản Em bé thông minh và các thử thách mà em bé phải vượt qua

Lời giải chi tiết:

Các thử thách với nhân vật em bé nhập truyện Em bé mưu trí là những thử thách góp phần thể hiện bản chất của em bé thông minh

Trải nghiệm cùng VB 1

Câu 1 (trang 57, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Câu văn nào thể hiện ý kiến của tác giả về truyện Em bé thông minh?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản từ “Kiểu truyện về người thông minh…của nhân dân”

Lời giải chi tiết:

Câu văn thể hiện ý kiến của tác giả về truyện Em bé mưu trí là: “Trong truyện Em bé mưu trí, thông qua quýt bốn lần thử thách, nhân vật em bé đã đề cao kiến thức của nhân dân”.

Trải nghiệm cùng VB 2

Câu 2 (trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Theo tác giả, tại sao thử thách thứ tư là quan tiền trọng nhất?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản từ “Ở thử thách thứ tư…trước con cái mắt thán phục của sứ giả láng giềng

Lời giải chi tiết:

Theo tác giả, thử thách thứ tư là quan tiền trọng nhất vì trên đây là thử thách đem tính danh dự và vận mệnh quốc gia.

Suy ngẫm và phản hồi 1

Câu 1 (trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Em hãy xác định ý kiến lớn, ý kiến nhỏ của văn bản dựa vào sơ đồ sau:

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

- Ý kiến lớn (Về nhân vật em bé thông minh): đề cao kiến thức của quần chúng.

- Ý kiến nhỏ 1: Thông qua quýt thử thách đầu tiên, tác giả dân gian dối đề cao sự mưu trí nhập ứng xử, mà chủ yếu là một phản xạ ngôn ngữ lanh lẹ và sắc sảo.

- Ý kiến nhỏ 2: Ở thử thách thứ nhì và thứ thân phụ, tác giả dân gian dối muốn khẳng định sự mẫn tiệp của kiến thức dân gian dối, qua quýt đó bày tỏ ước mơ về một xã hội mà mọi ràng buộc chặt chẽ của quan tiền niệm phong kiến về các tầng lớp người nhập xã hội đề được nới lòng và cởi bỏ.

- Ý kiến nhỏ 3: Ở thử thách thứ tư, người kể chuyện đã nâng nhân vật em bé lên một tầm cao mới, vượt lên cả triều đình nhì nước, nhấn mạnh vị thế áp đảo của kiến thức dân gian dối so sánh với kiến thức cung đình…

Suy ngẫm và phản hồi 2

Câu 2 (trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Văn bản được viết đi ra nhằm mục đích gì? Xác định nội dung chính của văn bản.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản để rút đi ra được nội dung chính

Lời giải chi tiết:

- Văn bản được viết đi ra nhằm mục đích bình luận về sự đề cao kiến thức quần chúng nhập truyện Em bé thông minh

- Nội dung chính: Ca ngợi kiến thức quần chúng bằng 4 thử thách nhập truyện Em bé mưu trí, đồng thời nhờ cất hộ gắm ước mơ của quần chúng về một xã hội công bằng, được hưởng hạnh phúc xứng đáng

Xem thêm: bài giảng xem người ta kìa

Suy ngẫm và phản hồi 3

Câu 3 (trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Chỉ đi ra các câu văn thể hiện ý kiến nhỏ, lí lẽ, bằng chứng nhập đoạn văn sau:

     Thông qua quýt thử thách đầu tiên (gắn với thắc mắc thứ nhất), tác giả dân gian dối đề cao sự mưu trí nhập ứng xử, mà chủ yếu là một phản xạ ngôn ngữ lanh lẹ và sắc sảo. Thử thách đầu tiên là một tình huống thử thách trí tuệ và việc sử dụng ngôn ngữ. Trước thắc mắc khó, em bé đã đáp trả lại bằng việc đi ra lại thắc mắc mang lại người đố, để chỉ đi ra rằng, trên đây là một thắc mắc ko thể có câu trả lời

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết:

- Ý kiến nhỏ: Thông qua quýt thử thách đầu tiên (gắn với thắc mắc thứ nhất), tác giả dân gian dối đề cao sự mưu trí nhập ứng xử, mà chủ yếu là một phản xạ ngôn ngữ lanh lẹ và sắc sảo

- Lí lẽ: Thử thách đầu tiên là một tình huống thử thách trí tuệ và việc sử dụng ngôn ngữ

- Bằng chứng: Trước thắc mắc khó, em bé đã đáp trả lại bằng việc đi ra lại thắc mắc mang lại người đố, để chỉ đi ra rằng, trên đây là một thắc mắc ko thể có câu trả lời

Suy ngẫm và phản hồi 4

Câu 4 (trang 59, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Nhận xét về cách triển khai lí lẽ, bằng chứng nhập đoạn thân phụ. Cách triển khai lí lẽ và bằng chứng ấy có tác dụng gì nhập việc thực hiện mục đích của văn bản?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn thân phụ từ “Ở thử thách thứ nhì và thứ ba” … “còn lớn hơn” 

Lời giải chi tiết:

- Các bằng chứng trích đi ra từ văn bản và các lí lẽ thể hiện để lập luận phù hợp, thuyết phục, làm bật lên được sự mưu trí, tài trí của nhân vật em bé. Tác giả đã cùng fake nhì thử thách thứ nhì và thứ thân phụ vào để bình luận vì cả nhì thử thách này đều vì thế nhà vua thể hiện.

- Cách triển khai này có tác dụng xác lập một tư tưởng về sự nới lỏng các quan tiền niệm phong kiến về các tầng lớp nhập xã hội trải qua nhì thử thách này, đồng thời góp phần làm tăng sức thuyết phục mang lại văn bản

Suy ngẫm và phản hồi 5

Câu 5 (trang 59, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Em hãy chỉ đi ra các đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học nhập văn bản Em bé mưu trí - nhân vật kết tinh nghịch kiến thức dân gian dối dựa vào bảng sau (làm vào vở)

Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Biểu hiện nhập văn bản Em bé mưu trí - nhân vật kết tinh nghịch kiến thức dân gian

Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm cần bàn luận.

Đưa đi ra lí lẽ là những lí giải, phân tích tác phẩm

Bằng chứng được dẫn đi ra từ tác phẩm để làm rõ mang lại lí lẽ

Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo dõi trình tự hợp lí

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản, chú ý các đặc điểm của văn bản nghị luận

Lời giải chi tiết:

Suy ngẫm và phản hồi 6

Câu 6 (trang 59, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Văn bản bên trên giúp em biết thêm thắt điều gì về truyện cổ tích Em bé thông minh?

Phương pháp giải:

Xem thêm: toán 11 hình bài 2

Đọc kĩ đoạn cuối của văn bản

Lời giải chi tiết:

Văn bản bên trên đã giúp em biết truyện cổ tích Em bé thông minh ko chỉ ca ngợi kiến thức người bình dân mà truyện còn thể hiện một ước muốn có được cuộc sống xứng đáng với kiến thức mà họ có, một ước mơ dẫu ko thành hiện thực thì cũng là niềm an ủi và niềm hi vọng mang lại những bất công và cực nhọc mà người dân cày phải chịu đựng nhập cuộc sống hàng ngày