đường trung bình của hình chữ nhật

Chủ đề: đường trung bình của hình chữ nhật: Đường tầm của hình chữ nhật là 1 trong đặc điểm đặc biệt quan trọng tạo cho hình học tập này trở thành thú vị và thú vị rộng lớn khi nào không còn. Nó được chấp nhận tất cả chúng ta rất có thể thám thính hiểu và nắm rõ rộng lớn về những đặc điểm của hình này, như sự tuy nhiên song của những cạnh và chừng nhiều năm của đàng tầm bởi vì nửa cạnh của hình chữ nhật. Trong khi, hình chữ nhật là 1 trong trong mỗi hình học tập cơ bạn dạng và không xa lạ nhập cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tất cả chúng ta. Vì thế, nắm rõ kiến thức và kỹ năng về hình chữ nhật và đàng tầm của chính nó sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta vận dụng nhập nhiều nghành nghề dịch vụ không giống nhau một cơ hội dễ dàng và đơn giản và hiệu suất cao.

Đường tầm của hình chữ nhật là gì?

Đường tầm của hình chữ nhật là đường thẳng liền mạch trải qua trung điểm của một cạnh và uỷ thác với đàng chéo cánh ứng của hình chữ nhật bên trên trung điểm của đàng chéo cánh bại. Nó cũng rất có thể được tế bào miêu tả là đường thẳng liền mạch trải qua nhị đỉnh chắn của đàng chéo cánh và ở chính giữa đoạn trực tiếp bại. Các đàng tầm của một hình chữ nhật tiếp tục hạn chế nhau bên trên trung điểm của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: đường trung bình của hình chữ nhật

Đường tầm của hình chữ nhật là gì?

Làm thế này nhằm tính đường trung bình của hình chữ nhật?

Đường tầm của hình chữ nhật là đàng kẻ trải qua trung điểm của hai tuyến phố chéo cánh. Để tính chừng nhiều năm của đàng tầm, tớ cần phải biết chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật.
Bước 1: Tìm chừng nhiều năm của hai tuyến phố chéo
Đường chéo cánh của hình chữ nhật có tính nhiều năm xác lập bởi vì ấn định lý Pythagoras: c^2 = a^2 + b^2, với c là chừng nhiều năm của đàng chéo cánh, a và b theo thứ tự là chừng nhiều năm của nhị cạnh kề của hình chữ nhật. Do nhị cạnh bại cân nhau nên tớ có: c^2 = 2a^2
Bước 2: Tính chừng nhiều năm đàng trung bình
Đường tầm của hình chữ nhật có tính nhiều năm bởi vì 1/2 của đàng chéo: AB = CD = (c/2)
Ví dụ:
Cho hình chữ nhật ABCD có tính nhiều năm nhị cạnh kề là 5cm và 8cm. Ta có:
- Đường chéo cánh của hình chữ nhật: c = √(5^2 + 8^2) = 9.43398cm
- Đường trung bình: AB = CD = c/2 = 4.71699cm
Vậy chừng nhiều năm của đường trung bình của hình chữ nhật là 4.72cm (làm tròn trặn cho tới nhị chữ số thập phân).

Đường tầm của hình chữ nhật với đặc điểm gì?

Đường tầm của hình chữ nhật với tổng quát lác là đường thẳng liền mạch trải qua trung điểm của một cạnh và đỉnh đối lập của hình chữ nhật. Tính hóa học của đường trung bình của hình chữ nhật là tuy nhiên song với đàng chéo cánh còn sót lại và bởi vì nửa chừng nhiều năm của đàng chéo cánh bại. Như vậy tức là đường trung bình của hình chữ nhật phân chia song đường chéo cánh của chính nó và tạo nên trở nên nhị tam giác đều, từng tam giác đều phải có đỉnh là trung điểm của đàng chéo cánh và một cạnh là 1 trong cạnh của hình chữ nhật.

Đường tầm của hình chữ nhật với đặc điểm gì?

Xem thêm: vì sao người uống nhiều rượu dễ mắc các bệnh vệ gan sinh 10

Làm thế này nhằm minh chứng đặc điểm của đàng tầm nhập hình chữ nhật?

Để minh chứng đặc điểm của đàng tầm nhập hình chữ nhật, tớ rất có thể tuân theo công việc sau:
Bước 1: Vẽ hình chữ nhật ABCD với đàng chéo cánh AC và BD hạn chế nhau bên trên E, F.
Bước 2: Chứng minh rằng AE = CE và BE = DE.
Vì ABCD là hình chữ nhật nên AE = CD và CE = AB. Từ bại, tớ có:
AE = CD = AB - BD = AB - BE = CE
Do bại, tớ đang được minh chứng được AE = CE.
Tương tự động, tớ với BE = DE.
Bước 3: Chứng minh rằng đàng EF là đàng tầm của nhị cạnh AB và CD.
Ta cần thiết minh chứng EF//AB và EF = (AB + CD)/2.
Do AB//CD nên tam giác AEF và CEF nằm trong đỉnh E và với nhị cạnh tương đương EF//AC và EF//BD, nên AEF ~ CEF.
Từ bại, tớ có:
EF/AB = CE/CD
EF = ABCE/CD
Vì ABCD là hình chữ nhật nên AB = CD
EF = (AB + CD)/2
Do bại, tớ đang được minh chứng được đặc điểm của đàng tầm nhập hình chữ nhật.

Tại sao đàng tầm nhập hình chữ nhật tuy nhiên song với cạnh loại phụ vương và bởi vì nửa cạnh đó?

Đầu tiên, tớ cần phải biết khái niệm của đàng tầm nhập hình học tập. Đường tầm của một hình là đoạn trực tiếp nối trung điểm của một cạnh với đỉnh đối lập của hình bại.
Trong tình huống của hình chữ nhật, Lúc vẽ đàng tầm từ là một cạnh đối lập cho tới trung điểm của cạnh đối lập bại, tớ tiếp tục thấy đàng tầm bại có tính nhiều năm bởi vì nửa chiều nhiều năm (hoặc nửa chiều rộng) của hình chữ nhật.
Để minh chứng đàng tầm nhập hình chữ nhật là tuy nhiên song với cạnh loại phụ vương, tớ cần thiết triển khai công việc sau:
1. Vẽ hình chữ nhật ABCD với cạnh AB bởi vì chiều nhiều năm, cạnh BC bởi vì chiều rộng lớn.
2. Vẽ đàng chéo cánh AC của hình chữ nhật, tớ thấy đàng chéo cánh này hạn chế AB trở nên nhị đoạn trực tiếp cân nhau (do đấy là trung điểm của AB).
3. Vì ABCD là hình chữ nhật, nên cạnh AD tuy nhiên song với BC.
4. Do AB được phân thành nhị đoạn trực tiếp cân nhau, tớ rất có thể coi AB là 1 trong đường thẳng liền mạch bị hạn chế bởi vì hai tuyến phố nối tuy nhiên song AC và BD.
5. Do đàng tầm kể từ BD cho tới AC trải qua trung điểm của AB, tớ rất có thể coi DB và AC là những đoạn trực tiếp cân nhau.
6. Từ bại suy đi ra AC tuy nhiên song với BD.
Do bại, tớ rất có thể tóm lại rằng đàng tầm nhập hình chữ nhật tuy nhiên song với cạnh loại phụ vương và bởi vì nửa cạnh bại.

Xem thêm: người tiểu đường có uống được nước yến không

_HOOK_

Hình chữ nhật - Bài 9 - Toán học tập 8 - Cô Phạm Thị Huệ Chi DỄ HIỂU NHẤT

Bạn mong muốn thám thính hiểu về đường trung bình của hình chữ nhật? Video của Shop chúng tôi tiếp tục dạy dỗ chúng ta phương pháp tính đàng tầm một cơ hội dễ dàng và đơn giản và nhanh gọn lẹ. Hãy đón coi nhằm nâng lên kiến thức và kỹ năng toán học tập của tôi tức thì hôm nay!

Toán 8 - Hình học: Hình thoi, hình chữ nhật, đặc điểm đàng tầm của tam giác

Tính hóa học đàng tầm của tam giác và hình chữ nhật là 1 trong trong mỗi chủ thể cơ bạn dạng và cần thiết nhập toán học tập. phẳng cơ hội coi video clip của Shop chúng tôi, các bạn sẽ nắm rõ rộng lớn về đặc điểm này và rất có thể vận dụng nó vào những Việc thực tiễn. Hãy nhằm Shop chúng tôi giúp đỡ bạn phát triển thành một người xuất sắc toán nhé!