động vật có kiểu dinh dưỡng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Giới động vật có kiểu dinh dưỡng 

  Bạn đang xem: động vật có kiểu dinh dưỡng

  • A. tự chăm sóc.     
  • B. dị chăm sóc.      
  • C. tự chăm sóc và dị chăm sóc.               
  • D.  kí sinh.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giới động vật hoang dã đủ chất vị công thức dị chăm sóc.

Mã câu hỏi: 45313

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: thuốc đặc trị chàm đồng tiền

Môn học: Sinh học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: fe no

CÂU HỎI KHÁC

 • Ở động vật hoang dã chưa tồn tại cơ sở hấp thụ, thực phẩm được 
 • Ở động vật hoang dã đem túi hấp thụ, thực phẩm được 
 • Ở động vật hoang dã đem ống hấp thụ, thực phẩm được tiêu xài hoá theo đuổi kiểu 
 • Tiêu hóa là quá trình gì ?
 • Các loại động vật hoang dã hấp thụ thực phẩm vị túi hấp thụ là 
 • Ở người thực phẩm nhập mồm rồi theo thứ tự qua chuyện những cỗ phận nào?
 • Quá trình tiêu xài hoá thực phẩm vào bên trong túi tiêu xài hoá là 
 • Thứ tự động những thành phần nhập ống hấp thụ của những người là gì
 • Thứ tự động những thành phần nhập ống hấp thụ của giun khu đất là 
 • Thứ tự động những thành phần nhập ống hấp thụ của châu chấu là 
 • Thứ tự động những thành phần nhập ống hấp thụ của chim là 
 • Quá trình tiêu xài hoá ở động vật hoang dã đem ống tiêu xài hoá ra mắt như vậy nào? 
 • Quá trình tiêu xài hoá ở động vật hoang dã chưa tồn tại cơ sở tiêu xài hoá ra mắt công ty yếu  là 
 • Ý ko đích với cấu trúc của ống tiêu xài hoá ở người là 
 • Ở trùng trở thành hình, thực phẩm được 
 • Ở trùng roi vọt, thực phẩm được 
 • Ở trùng giầy, thực phẩm được 
 • Ở giun dẹp, thực phẩm được 
 • Ở giun khu đất, thực phẩm được 
 • Tiêu hóa chất hóa học nhập ống hấp thụ ở người ra mắt ở 
 • Ý  ko đích với việc tiêu xài hoá thực phẩm trong số thành phần của ống tiêu xài hoá ở người là 
 • Sự tiến bộ hóa của những kiểu dáng hấp thụ ra mắt theo đuổi hướng 
 • Phát biểu này ko đúng vào lúc rằng hấp thụ thực phẩm nhập ống tiêu xài hóa? 
 • Sự hít vào những dưỡng chất đa phần ở 
 • Tiêu hóa nội bào là thực phẩm được tiêu xài hóa 
 • Các thành phần hấp thụ ở người một vừa hai phải ra mắt hấp thụ cơ học tập một vừa hai phải ra mắt hấp thụ chất hóa học
 • Ở người, hóa học được thay đổi hoá học tập tức thì kể từ mồm là     
 • Giai đoạn  cần thiết nhất nhập quy trình tiêu xài hoá thực phẩm là 
 • Giới động vật có kiểu dinh dưỡng
 • Những điểm mạnh của hấp thụ thực phẩm nhập ống hấp thụ đối với vào bên trong túi tiêu xài hóa1.
 • Sự không giống nhau thân ái hấp thụ nội bào và hấp thụ nước ngoài bào là            1.
 • Để hấp thụ tinh ma bột, tuyến nước miếng ở người đang được tiết rời khỏi enzim này sau đây? 
 • Ở bao tử, prôtêin được thay đổi chất hóa học nhờ ứng dụng của 
 • Cấu trúc ống hấp thụ đem ở động vật hoang dã nào? 
 • Ở ruột thực phẩm được thay đổi chất hóa học nhờ ứng dụng của 
 • Động vật này tại đây đã tạo nên túi tiêu xài hóa? 
 • Người bị phẫu thuật hạn chế 2/3 bao tử, vẫn xẩy ra quy trình thay đổi thực phẩm vì 
 • Ruột non là trung tâm của quy trình hấp thụ vì(1) Thức ăn ở ruột non được thay đổi đa phần về mặt mũi chất hóa học.
 • Quá trình hấp thụ thực phẩm ở ống hấp thụ bao gồm 
 • Các dưỡng chất sau thời điểm được thay đổi sẽ tiến hành hít vào nhập ngày tiết theo đuổi cơ chế 

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA