đối tượng của giao thông vận tải là

Với giải Câu 1 trang 49 SBT Địa lí lớp 10 Cánh diều cụ thể vô Bài 27: Địa Lí giao thông vận tải vận tải đường bộ và bưu chủ yếu viễn thông giúp học viên dễ dàng và đơn giản coi và đối chiếu điều giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt vô SBT Địa lí 10. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: đối tượng của giao thông vận tải là

Giải SBT Địa lí lớp 10 Bài 27: Địa Lí giao thông vận tải vận tải đường bộ và bưu chủ yếu viễn thông

Câu 1 trang 49 SBT Địa Lí 10: Đối tượng của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ là

A. phương tiện đi lại giao thông vận tải.

B. màng lưới lối giao thông vận tải.

C. thành phầm của những ngành công ty,

D. thế giới và thành phầm vật hóa học tự thế giới đưa đến.

Lời giải:

Đáp án đích là: D

Xem tăng những điều giải sách bài xích tập dượt Địa lí 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Câu 2 trang 49 SBT Địa Lí 10: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ là...

Câu 3 trang 50 SBT Địa Lí 10: Vị trí địa lí tác động cho tới...

Câu 4 trang 50 SBT Địa Lí 10: Khoa học tập - technology tác động cho tới...

Xem thêm: fe(no3)2 + hcl

Câu 5 trang 50 SBT Địa Lí 10: Đặc điểm khác lạ của cục chủ yếu viễn thông đối với giao thông vận tải vận tải đường bộ là...

Câu 6 trang 50 SBT Địa Lí 10: Nhân tố nào là tại đây không nhiều tác động tới việc cải tiến và phát triển và phân bổ của ngành bưu chủ yếu...

Câu 7 trang 50 SBT Địa Lí 10: Hãy lần ví dụ nhằm chứng tỏ rằng: Giao thông vận tải đường bộ xúc tiến sinh hoạt tạo ra...

Câu 8 trang 50 SBT Địa Lí 10: Quan sát hình 27.1 và tích lũy tăng vấn đề, hãy cho thấy thêm mô hình giao thông vận tải vận tải đường bộ...

Câu 9 trang 51 SBT Địa Lí 10: Đọc đoạn vấn đề sau:...

Câu 10 trang 51 SBT Địa Lí 10: Quan sát hình 27.2, hãy phán xét và phân tích và lý giải về việc phân bổ những cảng đại dương bên trên toàn cầu...

Xem tăng những bài xích giải SBT Địa lí lớp 10 Cánh diều hay, cụ thể khác:

SBT Địa lí 10 Bài 26: Vai trò, điểm sáng, tổ chức cơ cấu, những yếu tố tác động tới việc cải tiến và phát triển và phân bổ dịch vụ

SBT Địa lí 10 Bài 27: Địa Lí giao thông vận tải vận tải đường bộ và bưu chủ yếu viễn thông

SBT Địa lí 10 Bài 28: Thương mại, tài chủ yếu ngân hàng và du lịch

SBT Địa lí 10 Bài 29: Môi ngôi trường và khoáng sản thiên nhiên

SBT Địa lí 10 Bài 30: Phát triển vững chắc và kiên cố và phát triển xanh

Xem thêm: bún măng gà