đồ thị dao động âm

 • Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang đến véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to đặc biệt tè trong tầm AB?

  Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang đến véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to đặc biệt tè trong tầm AB?

  Bạn đang xem: đồ thị dao động âm

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang đến véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to đặc biệt tè trong tầm AB?

  Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang đến véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to đặc biệt tè trong tầm AB?

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang đến véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực to đặc biệt tè trong tầm AB?

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Giao bôi sóng

  Trong thử nghiệm phú bôi sóng với nhì mối cung cấp phối hợp S1; S2 bên trên mặt mày nước và giao động nằm trong trộn nhau. Xét tia S1y vuông góc với S1S2 bên trên S1, nhì điểm M, N nằm trong S1y đem MS1= 9 centimet, NS1= 16 centimet. Khi dịch đem mối cung cấp S2 dọc từ đường thẳng liền mạch chứa chấp S1S2 tớ thấy, góc MS2 N cực to cũng chính là khi M và N nằm trong nhì cực to ngay lập tức kề. Tìm S1S2

  05/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đặt năng lượng điện áp u=U căn 2 coswt (V) vô nhì đầu một quãng mạch chỉ mất tụ năng lượng điện C thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời chạy vô mạch là i tuyên bố này sau đấy là đúng

  Đặt năng lượng điện áp u=U căn 2 coswt (V) vô nhì đầu một quãng mạch chỉ mất tụ năng lượng điện C thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời chạy vô mạch là i tuyên bố này sau đấy là đúng

  06/12/2022 |   0 Trả lời

 • Một hóa học điểm giao động điều hoà bên trên trục Ox, xung xung quanh địa điểm thăng bằng O với chu kỳ luân hồi T=1s. Khi qua loa VTCB hóa học điểm đem véc tơ vận tốc tức thời v = -8pi cm/s. Chọn gốc thời hạn khi vật qua loa địa điểm x=2 centimet theo hướng dương. Viết phương trình giao động điều hoà của hóa học điểm.

  giải cụ thể canh ty bản thân với..

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc đơn giao động với phương trình s=5cos2πt(cm). Tần số giao động của con cái rung lắc này vì chưng bao nhiêu?

  Một con cái rung lắc đơn giao động với phương trình s=5cos2πt(cm).tần số giao động của con cái rung lắc này vì chưng bao nhiêu

  27/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hai dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp nhiều năm vô hạn bịa đặt vuông góc cùng nhau và nằm trong và một mặt mày phẳng phiu (hình 2). Xác ấn định vecto độ mạnh tử trưởng tổ hợp bên trên những điểm M, và Mỹ. biét ráng: I, 0.2A; I, -0.3A; AM, AM-0.1cm; BM, CM; -0.2cm.

  Hai dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp nhiều năm vô hạn bịa đặt vuông góc cùng nhau và nằm trong và một mặt mày phẳng phiu (hình 2). Xác ấn định vecto độ mạnh tử trưởng tổ hợp bên trên những điểm M, và Mỹ. biét ráng: I, 0.2A; I, -0.3A; AM, AM-0.1cm; BM, CM; -0.2cm.

  01/03/2023 |   0 Trả lời

 • Mạch giao động LC lí tưởng đem tần số dao động

  A. tùy theo L, ko tùy theo C

  B. tùy theo C, ko tùy theo L

  C. tùy theo cả L và C

  D. ko tùy theo L và C

  18/04/2023 |   2 Trả lời

 • Một vật giao động điều tiết đem quy trình là một trong đoạn trực tiếp nhiều năm 30cm. Biên chừng giao động của vật là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc lốc xoáy ở ngang có tính cứng k = 100 N/m được gắn vô vật nặng trĩu đem lượng m = 0,1 kilogam. Kích quí mang đến vật giao động điều tiết, xác lập chu kì của con cái rung lắc lốc xoáy.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một lốc xoáy có tính cứng là k. Khi gắn vậ m1 vô lốc xoáy và mang đến giao động thì chu kì là 0,3 s.

  Khi gắn vật đem lượng m2 vô lốc xoáy bên trên và kích ứng mang đến giao động thì nó giao động với chu kì là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật đem lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó giao động với chu kì là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

  Xem thêm: sinh học 10 bài 6 chân trời sáng tạo

 • Một vật nhỏ giao động điều tiết bám theo trục Ox (VTCB là O) với biên chừng 4cm và tần số 10Hz. Tại thời khắc t = 0, vật đem li chừng 4cm. Phương trình giao động của vật như vậy nào?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc đơn đem chiều nhiều năm l. Trong khoảng tầm thời hạn \(\Delta t\) nó triển khai 12 giao động. Khi rời chừng nhiều năm của chính nó bớt 16 centimet, vô nằm trong khoảng tầm thời hạn \(\Delta t\) như bên trên, con cái rung lắc triển khai đôi mươi giao động. Tính chừng nhiều năm thuở đầu của con cái rung lắc.

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc đơn đem chiều nhiều năm l = 16 centimet. Kéo con cái rung lắc nghiêng ngoài địa điểm thăng bằng một góc \({9^0}\) rồi thả nhẹ nhõm.

  Bỏ qua loa từng quỷ sát, lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thời hạn là khi thả vật, chiều dương nằm trong chiều với chiều vận động thuở đầu của vật. Viết phương trình giao động bám theo li chừng góc tính đi ra rad.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một vật triển khai đôi khi nhì giao động điều tiết \({{x_1} = 6\cos 4\pi t\left( {cm} \right)}\) (cm) và \({{x_2} = 6\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)}\) (cm). Hãy xác lập giao động tổ hợp của nhì giao động bên trên.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Ta mang 1 vật triển khai đôi khi nhì giao động điều tiết với biên dộ theo thứ tự là 3 centimet và 5 centimet. Trong những độ quý hiếm sau, độ quý hiếm này ko thể là biên chừng của giao động tổng hợp?

  A. 4 cm

  B. 5 cm

  C. 3 cm

  D. 10 cm

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một vật giao động điều tiết, vô thời hạn 1 phút vật triển khai được 30 giao động. Chu kì giao động của vật là bao nhiêu?

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Cho một con cái rung lắc lốc xoáy giao động điều tiết với phương trình \(x = 10\cos \left( {20t - \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\). lõi vật nặng trĩu đem lượng m = 100g. Động năng của vật bên trên li chừng x = 8cm là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Biết bên trên thời khắc t = 0 vật trải qua địa điểm thăng bằng theo hướng dương. Hãy viết lách phương trình giao động của vật

  15/08/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc đơn đem chiều nhiều năm l được kích ứng giao động bên trên điểm đem tốc độ trọng ngôi trường là g và con cái rung lắc giao động với chu kỳ luân hồi T. Hỏi nếu như rời chiều nhiều năm chạc treo chuồn 50% thì chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

  A. Không thay đổi.              

  B. Tăng \(\sqrt{2}\) chuyến.                                         

  C. Giảm \(\sqrt{2}\) chuyến.                                         

  D. Giảm gấp đôi.

  15/08/2023 |   1 Trả lời

 • giải canh ty bản thân với ạ

  a.Tìm chừng lệch sóng của sóng bên trên M và N.

  b. Trên đoạn MN đem từng nào điểm vuông trộn với mối cung cấp .

  c. Tại thời khắc t điểm M đang được hạ xuống thấp nhất thì sau thời hạn sớm nhất từng nào thì điểm N tiếp tục hạ xuống thấp nhất ?

  d. Tìm khoảng cách lớn số 1 thân ái M và N .

  19/08/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: xét nghiệm ký sinh trùng có cần nhịn ăn

 • Một khối cục gỗ lượng M=400g được treo vô lốc xoáy có tính cứng k=100N/m.

  Một khối cục gỗ lượng M=400g được treo vô lốc xoáy có tính cứng k=100N/m. Một viên bi lượng m=100g được phun cho tới với véc tơ vận tốc tức thời v = 50cm/s va đụng vô khối mộc. Sau va đụng hệ giao động điều tiết. Xác ấn định chu kì và biên chừng giao động. lõi va đụng vô cùng đàn hồi.

  26/09/2023 |   0 Trả lời