điểm bão hòa ánh sáng là

Câu hỏi:

12/02/2020 76,767

A. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt rất rất đại

Bạn đang xem: điểm bão hòa ánh sáng là

Đáp án chủ yếu xác

B. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt rất rất tiểu

C. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt tới trung bình

D. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt bên trên nấc trung bình

- Cường phỏng khả năng chiếu sáng tăng thực hiện tăng cường mức độ quang quẻ ăn ý cho tới Lúc đạt cho tới điểm bão hòa khả năng chiếu sáng. Từ điểm bão hòa trở chuồn, độ mạnh khả năng chiếu sáng tăng thì độ mạnh quang quẻ ăn ý hạn chế dần dần.

- Điểm bù khả năng chiếu sáng (Io): Cường phỏng thiếu sáng thiểu nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý và thở cân nhau.

- Điểm bão hòa khả năng chiếu sáng (Im): Cường phỏng khả năng chiếu sáng nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt cực lớn.
Đáp án A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắc tố này tại đây nằm trong group sắc tố chính?

A. Diệp lục a và carôten

B. Diệp lục a và xantôphyl.

C. Diệp lục a và diệp lục b.

D. Diệp lục a và phicôbilin.

Câu 2:

Vai trò của những nhân tố đại lượng so với thực vật là:

A. Tham gia vô những phản xạ sinh hoá vô tế bào.

B. Tác động cho tới đặc thù hệ keo dán vô hóa học vẹn toàn sinh của tế bào.

C. Cấu trúc nên những ăn ý hóa học cơ học vô tế bào.

D. Tham gia vô quy trình hít nước, muối hạt khoáng và bay khá nước ở lá

Câu 3:

Ý này sau đây không trúng với tầm quan trọng bay khá nước ở lá?

A. Tạo động lực phía bên trên nhằm kéo nước, ion khoáng và những hóa học tan kể từ rễ lên tới lá

Xem thêm: thuốc đặc trị chàm đồng tiền

B. Làm cởi khí khổng mang đến CO2 khuếch giã vô lá nhằm cung ứng mang đến quy trình quang quẻ ăn ý.

C. Làm giảm nhiệt phỏng của lá cây vô những ngày nóng ran, đáp ứng cho những quy trình sinh lí xẩy ra thông thường.

D. Làm mang đến khí khổng cởi và khí O2 tiếp tục bay đi ra bầu không khí.

Câu 4:

Thành phần đa phần của dịch mạch rây là:

A. Nước và những ion khoáng

B. Amit, ion khoáng

C. Saccarôzơ và axit amin

D. Hoocmon, vitamin

Câu 5:

Yếu tố này là vẹn toàn nhân đa phần tạo nên sự đóng góp hoặc cởi khí khổng?

A. Nhiệt độ

B. Nước

C. Phân bón

D. Ánh sáng

Câu 6:

Một phân tử glucôzơ bị lão hóa trọn vẹn vô lối phân và quy trình Crep, tuy nhiên 2 quy trình này chỉ dẫn đến một vài ba ATP. Phần tích điện sót lại nhưng mà tế bào tiếp thu kể từ phân tử glucôzơ ở đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải đi ra kể từ quy trình này

B. Trong O2

C. Trong NADH và FADH2

Xem thêm: fe no

D. Mất bên dưới dạng nhiệt