đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá là

Câu hỏi:

09/05/2022 2,196

A. Quá trình lớp khu đất mặt mũi bị gửi chuồn điểm không giống vì thế hiệu quả của những nhân tố vật lí hoặc những nhân tố tương quan cho tới sinh hoạt trồng trọt.

Bạn đang xem: đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá là

Đáp án chủ yếu xác

B. Đất đựng được nhiều muối hạt hòa tan

C. Đất sở hữu tiến thủ trình tạo hình tạo ra rời khỏi lượng sulfuric acid tác động lâu nhiều năm cho tới đặc điểm hầu hết của đất

D. Có tính chua với pH 4,5

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đất xói sút mạnh trơ sỏi đá: Quá trình lớp khu đất mặt mũi bị gửi chuồn điểm không giống vì thế hiệu quả của những nhân tố vật lí hoặc những nhân tố tương quan cho tới sinh hoạt trồng trọt.

+ Đất mặn: Đất đựng được nhiều muối hạt hòa tan

+ Đất phèn: Đất sở hữu tiến thủ trình tạo hình tạo ra rời khỏi lượng sulfuric acid tác động lâu nhiều năm cho tới đặc điểm hầu hết của đất

+ Đất xám bạc màu: Có tính chua với pH 4,5

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu vẹn toàn nhân kéo đến khu đất xói sút mạnh trơ sỏi đá?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Đâu là phương án canh ty đảm bảo an toàn khu đất trồng?

A. Biện pháp canh tác

B. Biện pháp thủy lợi

C. Biện pháp bón phân

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: đồ thị độ dịch chuyển thời gian của một vật chuyển động như hình vẽ vật chuyển động

Câu 3:

Đất xám mất màu là:

A. Quá trình lớp khu đất mặt mũi bị gửi chuồn điểm không giống vì thế hiệu quả của những nhân tố vật lí hoặc những nhân tố tương quan cho tới sinh hoạt trồng trọt.

B. Đất đựng được nhiều muối hạt hòa tan

C. Đất sở hữu tiến thủ trình tạo hình tạo ra rời khỏi lượng sulfuric acid tác động lâu nhiều năm cho tới đặc điểm hầu hết của đất

D. Có tính chua với pH 4,5

Câu 4:

Đất phèn là:

A. Quá trình lớp khu đất mặt mũi bị gửi chuồn điểm không giống vì thế hiệu quả của những nhân tố vật lí hoặc những nhân tố tương quan cho tới sinh hoạt trồng trọt.

B. Đất đựng được nhiều muối hạt hòa tan

C. Đất sở hữu tiến thủ trình tạo hình tạo ra rời khỏi lượng sulfuric acid tác động lâu nhiều năm cho tới đặc điểm hầu hết của đất

D. Có tính chua với pH 4,5

Câu 5:

Biện pháp trước tiên tôn tạo khu đất xám mất màu là:

A. Làm đất

B. Thủy lợi

C. Bón phân

D. Thầy trí tổ chức cơ cấu cây cỏ ăn ý lí

Câu 6:

Có bao nhiêu phương án tôn tạo khu đất mặn?

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: xét nghiệm double test có cần nhịn ăn không

D. 4