công thức số hạng tổng quát lớp 10Công thức thăm dò số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong hoặc nhất

Bài ghi chép Công thức thăm dò số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong Toán lớp 11 hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức không ngừng mở rộng và Bài luyện minh họa vận dụng công thức nhập bài bác đem tiếng giải cụ thể hùn học viên dễ dàng học tập, dễ dàng ghi nhớ Công thức thăm dò số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong.

1. Lý thuyết

Bạn đang xem: công thức số hạng tổng quát lớp 10

a) (un) là cung cấp số nằm trong khi un+1 = un + d, n ∈ N* (d gọi là công sai)

b) Số hạng tổng quát tháo của cung cấp số cộng (un) được xác lập vì thế công thức: 

un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*.

2. Công thức

Số hạng tổng quát tháo của cung cấp số cộng (un) được xác lập vì thế công thức: 

un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*.

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:  Cho cung cấp số nằm trong (un) đem u1 = 1 và d = – 3.

a) Xác ấn định số hạng tổng quát tháo của cung cấp số cộng

b) Tìm số hạng loại 2021 của cung cấp số cộng

c) Số – 488 là số hạng loại từng nào của cung cấp số nằm trong.

Lời giải

a) Số hạng tổng quát: 

un = u1 + (n – 1)d = 1 + (n – 1).(– 3) = – 3n + 4.

b) Số hạng loại 2021 của cung cấp số cộng: 

u2021 = – 3.2021 + 4 = – 6059.

c) Gọi số hạng loại k là số – 488, tao có: uk = – 3k + 4 = – 488. Suy đi ra k = 164.

Vậy số – 488 là số hạng loại 164.

Xem thêm: các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời

Ví dụ 2: Cho cung cấp số nằm trong (un) vừa lòng Công thức thăm dò số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

a) Tìm u1; d?

b) Xác ấn định số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong.

c) Số –1372,5 là số hạng loại từng nào của cung cấp số nằm trong.

Lời giải

a) Ta có:

Công thức thăm dò số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

Vậy Công thức thăm dò số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

b) Số hạng tổng quát: 

Công thức thăm dò số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

c) Gọi số hạng loại k là số – 1372,5, tao có: Công thức thăm dò số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

Vậy số – 1372,5 là số hạng loại 200.

Xem tăng những Công thức Toán lớp 11 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức tính tổng n số hạng của cung cấp số cộng

 • Các công thức về cung cấp số nhân

 • Công thức tính công bội của cung cấp số nhân

  Xem thêm: bất phương trình bậc nhất hai ẩn kết nối tri thức

 • Công thức số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nhân

 • Công thức tổng n số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nhân

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official