công thức not until

Cấu trúc Only when và not until là 2 cấu tạo nâng lên nhưng mà chúng ta thông thường tiếp tục bắt gặp ở những nội dung bài viết lại câu. 2 cấu tạo này cũng có thể có dạng hòn đảo ngữ vô cùng thú vị nhưng mà chúng ta nên lần hiểu. Chuẩn bị tuột cây viết và học tập ngay lập tức nằm trong Langmaster thôi nào!

1. Cách sử dụng cấu tạo Only when.

Cấu trúc Only when tức là “chỉ cho tới khi”, nó được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề mốc thời hạn vấn đề xẩy ra, vấn đề này thông thường được nhắc tới ở mệnh đề sau. Công thức cộng đồng như sau:

Bạn đang xem: công thức not until

 • Only when + S1 + V1 + trợ động kể từ + S2 + V2 (nguyên thể)

Trong đó:

- Động kể từ V1 sẽ tiến hành phân tách bám theo thì của câu

- Trợ động kể từ phân tách bám theo thì của câu

- V2 luôn luôn là động kể từ ở dạng vẹn toàn thể

Ví dụ: 

- Only when mom scolded did Nam study hard.

→ Chỉ cho đến khi u mắng thì Nam mới nhất học hành cần cù.

- Only when I called him did he answer mạ.

→ Chỉ cho đến khi tôi gọi điện thoại thông minh mang đến anh tao thì anh tao mới nhất vấn đáp tôi.

- Only when I came đồ sộ the counter did I realize I had left my wallet trang chính.

→ Chỉ cho đến khi tôi đi ra cho tới quầy tính chi phí thì tôi mới nhất nhìn thấy là tôi tiếp tục không để ý ví trong nhà rồi.


null

Xem thêm: 

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC PROMISE VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

=> SỬ DỤNG CẤU TRÚC AVOID NHƯ THẾ NÀO? PHÂN BIỆT AVOID VÀ PREVENT

2. Cách sử dụng cấu tạo Not until 

2.1. Cách sử dụng until vô giờ đồng hồ Anh

Để hiểu kỹ lưỡng về cấu tạo Not until, hãy nằm trong điểm qua quýt trước về giới kể từ “until” nhé. Until là một giới kể từ chỉ thời hạn với tức là “cho cho tới khi”. Until còn rất có thể viết lách ở dạng till, til hoặc ‘til.

Until rất có thể hàng đầu câu hoặc sau động kể từ thông thường, tùy nằm trong vô ý mong muốn nhấn mạnh mẽ của câu. Cùng coi những ví dụ sau:

- Let's just wait here until the rain stops.

→ Hãy đợi ở phía trên cho đến khi trận mưa ngừng nhé.

- Until Kien spoke I hadn't realized he wasn't from Ha Noi.

→ Tính đến khi Kiên rỉ tai thì tôi mới nhất nhìn thấy là anh ấy ko cần người Hà Thành.

- You're not going anywhere until you've finished all this paper.

→ Quý Khách sẽ không còn chuồn đâu cả cho tới khi triển khai xong không còn đụn sách vở và giấy tờ này.

2.2. Cấu trúc not until vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc Not until tức là “mãi cho tới khi”. Cấu trúc này thông thường được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề mốc thời hạn vấn đề xẩy ra. Sự việc này thông thường được nhắc tới ở mệnh đề chứa chấp not until. Công thức cộng đồng như sau:

 • It is/It was not until + thời hạn + that + S + V

Trong đó:

- Thời gian tham vô câu rất có thể là một thời khắc rằng cộng đồng, buổi trong thời gian ngày, số lượng rõ ràng hoặc 1 mệnh đề chỉ thời hạn,...

- Động kể từ vô câu phân tách bám theo căn nhà ngữ và thì của câu.

Ví dụ:

- It is not until afternoon that my classes are over.

→ Mãi cho đến chiều tối thì những tiết học tập của tôi mới nhất kết cổ động.

- It was not until yesterday that Kurt played baseball again. 

→ Mãi cho đến ngày ngày qua thì Kurt mới nhất đùa bóng chày quay về.

- It is not until 8pm that I have time đồ sộ take a bath.

→ Mãi cho đến 8h tối thì tôi mới nhất đem thời hạn nhằm chuồn tắm.


null

2.3. Đảo ngữ cấu tạo Not until

Để viết lách cấu tạo not until dạng hòn đảo ngữ, chúng ta đem Not Until lên đầu câu, mệnh đề chứa chấp not until không thay đổi. Mệnh đề sau tiếp tục tổ chức hòn đảo ngữ bằng phương pháp sử dụng trợ động kể từ lên trước V.

 • Not until + thời hạn + trợ động kể từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ: 

- Not until Huong told mạ did I know about his accident.

→ Mãi cho đến khi Hương kể với tôi thì tôi mới nhất biết về vụ tai nạn thương tâm của anh ấy tao.

- Not until my mother came trang chính did I cook dinner.

→ Mãi cho đến khi u về căn nhà thì tôi mới nhất nấu nướng bữa tối.

- Not until I am 16 years old do I know that Santa isn’t real.

→ Mãi cho đến khi tôi 16 tuổi hạc thì tôi mới nhất biết là ông già nua Noel không tồn tại thiệt.

null

Xem thêm: 

=> CẤU TRÚC ADVISE LÀ GÌ? TOÀN BỘ CÁCH DÙNG ADVISE TRONG TIẾNG ANH

=> CỰC DỄ! CÁCH DÙNG CẤU TRÚC AFTER TRONG TIẾNG ANH

Xem thêm: các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời

2.4. Viết lại câu với cấu tạo Not until và cấu tạo Only when

 • S + V (phủ định) + O + until + thời gian

→ Only when + thời hạn + trợ động kể từ + S + V

→ It is/It was not until + thời hạn + That + S + V 

→ Not until + thời hạn + trợ động kể từ + S + V

Trong đó:

- Khi đem lịch sự câu sử dụng cấu tạo It’s not until… và cấu tạo Only when mệnh đề phủ toan ở câu gốc sẽ tiến hành đem về dạng khẳng định

- Động kể từ vô câu sẽ tiến hành phân tách bám theo câu gốc

- Các câu viết lách lại ở dạng hòn đảo ngữ thì trợ động kể từ mượn bám theo thì của câu, V ở dạng vẹn toàn thể

Ví dụ:

- I didn’t talk đồ sộ my boyfriend until today. 

= Only when today did I talk đồ sộ my boyfriend.

= It was not until today that I talked đồ sộ my boyfriend.

→ Mãi cho đến thời điểm ngày hôm nay thì tôi mới nhất rỉ tai với chúng ta trai của tôi.

- She doesn’t leave her house until her face looks better.

= Only when her face looks better does she leave her house.

= It is not until her face looks better that she leaves her house.

→ Mãi cho đến khi mặt mày của cô ấy ấy nom khá hơn nữa thì cô ấy mới nhất thoát ra khỏi căn nhà.

- James didn’t wake up until 10 am.

= Only when it’s 10 am did James wake up.

= It was not until 10 am did James wake up.

→ Mãi cho đến 10h sáng sủa thì James mới nhất thức dậy.


null

Xem thêm: 

=> CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH : 4 CẤU TRÚC BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

3. Bài tập dượt về cấu tạo only when và cấu tạo not until

Bài tập dượt 1:

1. It was not until dawn __________ back trang chính.

A. bởi I come      B. had I come    C. that I had come      D. that I came

2. It was not until September that I ______ this school.

A. enters         B. enter            C. entering                   D. entered

3. Only when it’s winter did I ___________ him.

A. meet                B. meeting                      C. met                   D. đồ sộ meet

4. Only when the school __________ did I know about its history.

A. built              B. buils                     C. was built                      D. had built

5. Only when I ________ đồ sộ new school that my parents bought mạ a new xe đạp.

A. move               B. moved            C. was moving             D. will move

Bài tập dượt 2:

1. We could not leave the class until 2.30.

→ Not until ____________

2. He hadn’t earned that much money before he went abroad.

→ Only when ____________

3. I didn’t finish the math exercises until Kenny helped mạ.

→ Only when _______

4. The news can’t be spreaded further until we have the information.

→ Only when ______

5. My sister didn’t gọi mạ back until she noticed she missed my gọi.

→ Not until ______________

null

Xem thêm: cahco3 caco3

Đáp án

Bài tập dượt 1:

 1. D
 2. D
 3. A
 4. C
 5. B

Bài tập dượt 2:

 1. Not until 2.30 that we could leave the class.
 2. Only when he went abroad did he earn that much money.
 3. Only when Kenny helped mạ did I finish the math exercises.
 4. Only when we have the information can the news be spreaded further.
 5. Not until my sister noticed she missed my gọi did she gọi mạ back.

Hy vọng qua quýt share của Langmaster chúng ta tiếp tục học tập được cách sử dụng cấu tạo only when. Đừng quên dành riêng thời hạn rèn luyện cấu tạo này vô tiếp xúc hằng ngày. Và nếu khách hàng đang được lần 1 khóa đào tạo giờ đồng hồ Anh 1 kèm cặp 1 thì xem thêm ngay lập tức TẠI ĐÂY nhé!