công nghệ 7 bài 3Trọn cỗ biên soạn, giải Công nghệ lớp 7 Bài 3 của tất cả tía cuốn sách mới nhất Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên hay, cộc gọn gàng chung học viên lớp 7 đơn giản dễ dàng vấn đáp thắc mắc và thực hiện bài bác tập dượt Công nghệ 7 Bài 3.

Soạn, Giải Công nghệ 7 Bài 3 cả tía sách

Quảng cáo

Bạn đang xem: công nghệ 7 bài 3

Giải Công nghệ 7 Bài 3: Gieo trồng, che chở và ngăn chặn thâm thúy, bệnh dịch cho tới cây xanh - Kết nối tri thức

Giải Công nghệ 7 trang 14

 • Hoạt động mở màn trang 14 Bài 3 Công nghệ lớp 7: Khi gieo phân tử, trồng cây con cái rất cần được xem xét cho tới những yếu tố gì....

  Xem lời nói giải

I. Kĩ thuật gieo trồng

 • Khám phá huỷ 1 trang 14 Công nghệ lớp 7: Đọc nội dung mục I và nêu những đòi hỏi của kinh nghiệm gieo trồng ....

  Xem lời nói giải

 • Khám phá huỷ 2 trang 14 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 3.1, nêu mẫu mã gieo trồng ở từng hình a, b, c, d....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

Giải Công nghệ 7 trang 15

 • Khám phá huỷ 3 trang 15 Công nghệ lớp 7: Kể thương hiệu một trong những loại cây xanh nhưng mà em biết. Các cây xanh này được gieo trồng ....

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 16

II. Chăm sóc cây trồng

 • Khám phá huỷ 1 trang 16 technology lớp 7: Từ nội dung mục II.1 và II.2, em hãy cho biết thêm mục tiêu của việc tỉa....

  Xem lời nói giải

 • Khám phá huỷ 2 trang 16 technology lớp 7: Đọc mục II.3, II.4, II.5 và nêu ý nghĩa sâu sắc của việc tưới, chi nước và bón phân giục ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

Giải Công nghệ 7 trang 17

III. Phòng trừ thâm thúy, bệnh dịch e cây trồng

 • Khám phá huỷ 1 trang 17 Công nghệ lớp 7: Từ nội dung mục 2a, em hãy nêu mục tiêu của những giải pháp ngăn chặn thâm thúy ....

  Xem lời nói giải

 • Khám phá huỷ 2 trang 17 Công nghệ lớp 7: Đọc nội dung mục 2b, 2c và nêu ưu, điểm yếu kém của giải pháp tay chân và giải pháp chất hóa học ....

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 18

 • Kết nối năng lượng trang 18 Công nghệ lớp 7: Sử dụng mạng internet, sách, báo, … nhằm mò mẫm hiểu về tác e của việc dùng dung dịch chất hóa học ....

  Xem lời nói giải

Luyện tập dượt & Vận dụng

 • Luyện tập dượt trang 18 Công nghệ lớp 7: Vì sao vô công tác làm việc ngăn chặn thâm thúy, bệnh dịch e cây xanh ....

  Xem lời nói giải

 • Vận dụng 1 trang 18 Công nghệ lớp 7: Vận dụng kỹ năng nhằm triển khai việc che chở cây xanh vô mái ấm gia đình ....

  Xem lời nói giải

 • Vận dụng 2 trang 18 Công nghệ lớp 7: Hãy phân tích và lý giải và tuyên truyền cho tới người xem vận dụng đúng cách dán ....

  Xem lời nói giải

Quảng cáo

Lời giải bài bác tập dượt Công nghệ lớp 7 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày hoặc khác:

 • Bài 4: Thu hoạch thành phầm trồng trọt

 • Bài 5: Nhân kiểu như vô tính cây trồng

 • Ôn tập dượt chương 1


Giải Công nghệ 7 Bài 3: Nhân kiểu như cây xanh - Cánh diều

Giải Công nghệ 7 trang 21

 • Mở đầu trang 21 Bài 3 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 3.1 và cho tới biết: Mỗi loại cây xanh ( a -> c) được nhân kiểu như bằng phương pháp này (1 ->3) ? ....

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 22

1. Các cách thức nhân loại cây trồng

 • Câu căn vặn trang 22 Công nghệ lớp 7: Nhân kiểu như tự cách thức giâm cành là gì? ....

  Xem lời nói giải

 • Luyện tập dượt trang 22 Công nghệ lớp 7: Em hãy chỉ ra rằng cách thức giâm cành đem vô Hình 3.3 ....

  Xem lời nói giải

 • Vận dụng trang 22 Công nghệ lớp 7: Những cây xanh này rất có thể nhân kiểu như tự cách thức giâm cành: dưa loài chuột, trà, cam, hoa hồng? ....

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 24

2. Thực hành nhân kiểu như tự cách thức giâm cành

 • Câu căn vặn trang 24 Công nghệ lớp 7: Những nguyên tố này đáp ứng giâm cành trở thành công? ....

  Xem lời nói giải

 • Vận dụng trang 24 Công nghệ lớp 7: Em hãy kể thương hiệu một trong những loại cây xanh ở địa hạt được nhân kiểu như tự cách thức giâm cành ....

  Xem lời nói giải

Lời giải bài bác tập dượt Công nghệ lớp 7 Cánh diều hoặc khác:

Xem thêm: tập làm văn lớp 3 cánh diều

 • Bài 4: Giới thiệu cộng đồng về rừng

 • Bài 5: Trồng cây rừng

 • Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khoản thời gian trồng


Giải Công nghệ 7 Bài 3: Quy trình trồng trọt - Chân trời sáng sủa tạo

Giải Công nghệ 7 trang 14

 • Mở đầu trang 14 Bài 3 Công nghệ lớp 7: Em về quê thăm hỏi chưng và mong muốn chung chưng trồng cây. Công việc trồng cây nên triển khai bám theo trình tự động thế này nhỉ? ....

  Xem lời nói giải

1. Chuẩn bị khu đất trồng

 • Câu căn vặn 1 trang 14 Công nghệ lớp 7: Những việc làm này vô Hình 3.1 nằm trong tiến độ sẵn sàng khu đất trồng? ....

  Xem lời nói giải

 • Câu căn vặn 2 trang 14 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 3.2 và cho biết thêm nếu như khu đất trồng ko được sẵn sàng đảm bảo chất lượng thì vụ mùa sẽ ảnh hưởng tác động thế nào ....

  Xem lời nói giải

 • Câu căn vặn 3 trang 14 Công nghệ lớp 7: Chuẩn bị khu đất thế nào là đã đạt được yêu thương cầu? ....

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 15

2. Chuẩn bị loại cây trồng

 • Câu căn vặn 4 trang 15 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 3.3, hãy chỉ ra rằng cây con cái ko nên lựa chọn nhằm trồng. Vì sao? ....

  Xem lời nói giải

 • Câu căn vặn 5 trang 15 Công nghệ lớp 7: Giả sử vẫn dùng cây tiếp tục thưa ở câu 4 thì nên xử lí thế nào trước lúc trồng? ....

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 16

 • Câu căn vặn 6 trang 16 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 3.4, cho biết thêm phân tử lúa ở hình a hoặc b rất có thể gieo trồng tức thì. Vì sao?

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 17

3. Gieo trồng

 • Câu căn vặn 7 trang 17 Công nghệ lớp 7: Hãy trình diễn những mẫu mã gieo trồng cây được minh hoạ ở Hình 3.5 ....

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 18

4. Chăm sóc cây

 • Câu căn vặn 8 trang 18 Công nghệ lớp 7: So sánh sự cải cách và phát triển của nhị cây vô Hình 3.6...cải cách và phát triển không giống nhau?

  Xem lời nói giải

 • Câu căn vặn 9 trang 18 Công nghệ lớp 7: Vì sao cẩn tỉa, dặm cây sau đó 1 thời hạn gieo trồng? ....

  Xem lời nói giải

 • Câu căn vặn 10 trang 18 Công nghệ lớp 7: Khi che chở cây xanh cần thiết vận dụng những giải pháp này nhằm đáp ứng đáng tin cậy lao đồng và lau chùi môi trường? ....

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 20

5. Thu hoạch

 • Câu căn vặn 11 trang đôi mươi Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 3.7 em hãy nêu cách thức thu hoạch ứng với từng hình ....

  Xem lời nói giải

 • Câu căn vặn 12 trang đôi mươi Công nghệ lớp 7: Vì sao từng loại cây xanh lại sở hữu cách thức thu hoạch không giống nhau? ....

  Xem lời nói giải

Giải Công nghệ 7 trang 21

Luyện tập

 • Luyện tập dượt trang 21 Công nghệ lớp 7: Hãy ghép những việc làm a, b, c, d ở Hình 3.8 cho tới phù phù hợp với những chú quí 1, 2, 3, 4 ở cột mặt mũi ....

  Xem lời nói giải

Lời giải bài bác tập dượt Công nghệ lớp 7 Chân trời tạo nên hoặc khác:

 • Bài 4: Nhân kiểu như cây xanh tự cách thức giâm cành

 • Bài 5: Trồng và che chở cây cải xanh

 • Ôn tập dượt chương 1 và chương 2
Lưu trữ: Giải Công nghệ lớp 7 Bài 3 sách cũ

Đã đem lời nói giải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: soạn văn thu hứng

Loạt bài bác Giải bài bác tập dượt Công nghệ 7 | Soạn Công nghệ lớp 7 của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 7.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới nhất những môn học