cơ sở hình thành văn minh trung quốc

Văn minh Trung Quốc hoặc Văn minh Trung Hoa là một trong trong mỗi nền văn minh nhiều năm nhất và phức tạp nhất bên trên toàn cầu. Các vùng tuy nhiên văn minh Trung Quốc cai trị trải nhiều năm bên trên một chống địa lý to lớn ở miền Đông châu Á với những phong tục và truyền thống lịch sử thật nhiều điểm không giống nhau trong số những thị xã, TP.HCM và tỉnh. văn minh Trung Quốc đang được Viral và tác động uy lực cho tới những dân tộc bản địa, vương quốc phụ cận như Triều Tiên, Nước Hàn, Đài Loan, Nhật Bản và VN.

Mục lục[sửa]

Phần 1: Trung tâm tạo hình nên văn minh Trung Quốc

Xem thêm: nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư của nhật bản

 1. 100% trả tất Điều khiếu nại đương nhiên, dân cư
 2. 100% trả tất Tóm lược lịch sử
 3. 100% trả tất Thời Tam đại
 4. 100% trả tất Thời phong kiến

Phần 2: Những trở thành tựu đa phần của văn minh Trung Quốc

 1. 100% trả tất Chữ ghi chép, văn học
 2. 100% trả tất Sử học
 3. 100% trả tất Khoa học tập đương nhiên, kĩ thuật
 4. 100% trả tất Hội họa, chạm trổ, loài kiến trúc
 5. 100% trả tất Triết học tập, tư tưởng

Phần 3: Đọc thêm

 1. 100% trả tất Biên biên soạn cuốn sách này

  100% trả tất