cho tam giác abc có a=4 c=5 b=150

Câu hỏi:

18/06/2019 58,250

Bạn đang xem: cho tam giác abc có a=4 c=5 b=150

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Chọn B.

Ta có: 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tam giác ABC  có AB = 5; BC = 7 và CA = 8. Số đo góc A bằng:

A. 450

B. 600

C. 1200

D. 300

Câu 2:

Tam giác ABC với AB = 9; AC = 12 và BC = 15cm. Tính chừng nhiều năm đàng trung tuyến AM của tam giác vẫn mang đến.

A. 7,5

B. 10.

C. 15.

D. 8,5

Câu 3:

Cho tam giác ABC, biết a = 24; b = 13 và c = 15. Tính góc A?

A. 33034’

B. 1120

C. 37028’

Xem thêm: những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi dài và mảnh gọi là

D. Tất cả sai

Câu 4:

Cho tam giác ABC với a = 4; b = 6; c = 8. Khi ê diện tích S của tam giác là:

A. 915

B. 315

C. 105

D. 2315

Câu 5:

Một tam giác với phụ vương cạnh là 30; 26; 28.  Bán kính đàng tròn trặn nội tiếp là:

A. 18

B. 8

C.  6

D. 42

Câu 6:

Đơn giản biểu thức C = (1- sin2x) cot2x + 1 - cot2x.

A. sin2x

B. tan2x

C. cot2x

D. cos2x

Xem thêm: toán 11 bài 2 trang 54