cho số có hai chữ số

Toán lớp 4 phân chia cho tới số với 2 chữ số học viên kế tiếp được tạo thân quen với phép tắc tính phân chia và những bài bác tập luyện áp dụng của phép tắc phân chia.

Bài học tập này mamnongoldenkey.edu.vn kế tiếp hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài bác tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân chia cho tới số với 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: cho số có hai chữ số

1. Ôn tập luyện cơ hội phân chia cho tới số có một chữ số 

chia cho tới số có một chữ số

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo dõi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 vì như thế 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vì như thế 2, 2 trừ 2 vì như thế 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được cho tới 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 vì như thế 0, 1 trừ 0 vì như thế 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 vì như thế 10, 10 trừ 10 vì như thế 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì như thế 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 vì như thế 4, 4 trừ 4 vì như thế 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia cho tới số với 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia cho tới số với 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo dõi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì như thế 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 vì như thế 4, ghi chép 4

4 nhân 14 vì như thế 56, 56 trừ 56 vì như thế 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép tắc phân chia này là phép tắc phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia với số dư

chia cho số có hai chữ số với dư

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo dõi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì như thế 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 vì như thế 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì như thế 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân chia cho tới số với 2 chữ số

Những chú ý Lúc triển khai phép tắc phân chia số với nhì chữ số

 • Phép phân chia không còn là phép tắc phân chia với số dư vì như thế 0

 • Phép phân chia với dư là phép tắc phân chia với số dư không giống 0

 • Phép phân chia với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện mặt hàng và phần bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng thích hợp trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn thích hợp trở thành lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân chia cho tới số với 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái ngược. Hỏi với từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 vì như thế 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì như thế 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 vì như thế 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì như thế 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 vì như thế 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì như thế 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 vì như thế 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì như thế 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 vì như thế 144, 205 trừ 144 vì như thế 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 vì như thế 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 vì như thế 5, ghi chép 5

5 nhân 72 vì như thế 360, 360 trừ 360 vì như thế 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân chia hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vì như thế 168, 168 trừ 168 vì như thế 0

 • 0 phân chia 56 vì như thế 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân chia 56 vì như thế 1, ghi chép 1

1 nhân 56 vì như thế 56, 84 trừ 56 vì như thế 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 vì như thế 5, ghi chép 5

5 nhân 56 vì như thế 280, 280 trừ 280 vì như thế 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 vì như thế 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì như thế 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 vì như thế 6, ghi chép 6

6 nhân 35 vì như thế 210, 219 trừ 210 vì như thế 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 vì như thế 4, ghi chép 4

4 nhân 45 vì như thế 180, 205 trừ 180 vì như thế 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 vì như thế 5, ghi chép 5

5 nhân 45 vì như thế 225, 252 trừ 225 vì như thế 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 vì như thế 4, ghi chép 4

4 nhân 46 vì như thế 184, 228 trừ 184 vì như thế 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 vì như thế 9, ghi chép 9

9 nhân 46 vì như thế 414, 448 trừ 414 vì như thế 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 vì như thế 7, ghi chép 7

7 nhân 46 vì như thế 322, 345 trừ 322 vì như thế 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 vì như thế 8, ghi chép 8

8 nhân 57 vì như thế 456, 459 trừ 456 vì như thế 3

 • 3 ko phân chia được cho tới 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 vì như thế 6, ghi chép 6

6 nhân 57 vì như thế 342, 347 trừ 342 vì như thế 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn ghi chép 0

0 nhân 57 vì như thế 0, 56 trừ 0 vì như thế 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân chia với số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo dõi quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân chia thì triển khai trật tự kể từ trái ngược qua chuyện cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái ngược ngôi nhà Bác Tư với 800 cây ăn trái ngược những loại được trồng vô 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng với từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: các nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng một nguyên tố hóa học

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân chia cho tới số với 2 chữ số, học viên cần được chịu thương chịu khó thực hiện bài bác tập luyện nhằm trở thành thục công việc tính phép tắc phân chia. Tiếp tục theo dõi dõi mamnongoldenkey.edu.vn và để được hỗ trợ thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng có ích nhé.