cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt

Câu hỏi:

18/06/2019 128,396

A. – 8 C.

Bạn đang xem: cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

q = q1 + q2 +q3 = 3 – 7 - 4= - 8 C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại một điểm xác lập nhập năng lượng điện ngôi trường tĩnh, nếu như khuôn khổ của năng lượng điện demo tăng gấp đôi thì khuôn khổ độ mạnh năng lượng điện trường

A. tăng gấp đôi.

B. tách gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tách 4 phen.

Câu 2:

Véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm với chiều

A. nằm trong chiều với lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện demo dương bên trên điểm cơ.

B. nằm trong chiều với lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện demo bên trên điểm cơ.

C. dựa vào khuôn khổ năng lượng điện demo.

D. dựa vào nhiệt độ chừng của môi trường thiên nhiên.

Câu 3:

Nếu khoảng cách kể từ năng lượng điện mối cung cấp cho tới điểm đang được xét tăng gấp đôi thì độ mạnh năng lượng điện trường

A. tách gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

Xem thêm: thành tựu văn hóa của ai cập cổ đại

C. tách 4 phen.

D. tăng 4 phen.

Câu 4:

Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm làm cho vì thế một năng lượng điện điểm không phụ thuộc

A. khuôn khổ năng lượng điện demo.

B. khuôn khổ năng lượng điện cơ.

C. khoảng cách kể từ điểm đang được xét cho tới năng lượng điện cơ.

D. hằng số năng lượng điện môi của của môi trường thiên nhiên.

Câu 5:

Có nhì trái khoáy cầu tương tự nhau nằm trong đem năng lượng điện có tính rộng lớn như nhau (|q1| = |q2|), Lúc trả bọn chúng lại ngay sát thì bọn chúng đẩy nhau. Cho bọn chúng xúc tiếp nhau, tiếp sau đó tách bọn chúng rời khỏi một khoảng tầm nhỏ thì chúng

A. bú nhau

B. đẩy nhau

C. hoàn toàn có thể bú hoặc đẩy nhau

D. ko tương tác nhau.

Câu 6:

Hai của cầu sắt kẽm kim loại đem những năng lượng điện theo thứ tự là q1 và q2, mang đến tiếp xúc  nhau. Sau cơ tách bọn chúng rời khỏi thì từng trái khoáy cầu đem năng lượng điện q với

Hai của cầu sắt kẽm kim loại đem những năng lượng điện theo thứ tự là q1 và q2, mang đến tiếp xúc  nhau (ảnh 2)

B. q = q1 - q2

Hai của cầu sắt kẽm kim loại đem những năng lượng điện theo thứ tự là q1 và q2, mang đến tiếp xúc  nhau (ảnh 3)

Xem thêm: đâu không phải một hạn chế của văn minh đại việt

Hai của cầu sắt kẽm kim loại đem những năng lượng điện theo thứ tự là q1 và q2, mang đến tiếp xúc  nhau (ảnh 4)