ch3cooh tạo ra ch3coona

Phản ứng CH3COOH + NaOH hoặc CH3COOH đi ra CH3COONa nằm trong loại phản xạ trao thay đổi đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập dượt với tương quan về CH3COOH với tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: ch3cooh tạo ra ch3coona

Điều khiếu nại phản ứng

Không với.

Cách triển khai phản ứng

Cho hỗn hợp CH3COOH nhập hỗn hợp NaOH.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

Không với hiện tượng lạ phân biệt đặc trưng.

Bạn với biết

- CH3COOH là 1 trong axit cơ học với không hề thiếu đặc điểm của một axit.

- NaOH có rất nhiều phần mềm cần thiết trong số ngành công nghiệp chế trở nên dầu lửa, luyện nhôm, xà chống, giấy má, đan, …

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Ví dụ 1: Axit axetic ứng dụng được với hóa học nào là sau đây?

A. Cu

B. Ag

C. NaOH

D. HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Xem thêm: tập làm văn lớp 3 cánh diều

Ví dụ 2: Vì sao nhiệt độ phỏng sôi của axit thông thường cao hơn nữa ancol tương ứng?

A. Vì ancol không tồn tại links hiđro, axit với links hiđro.

B. Vì links hiđro Một trong những phân tử axit bền lâu hơn Một trong những phân tử ancol.

C. Vì lượng phân tử của axit to hơn.

D. Vì axit với 2 nguyên vẹn tử oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Nhiệt phỏng sôi của axit thông thường cao hơn nữa ancol ứng vì như thế links hiđro Một trong những phân tử axit bền lâu hơn links hiđro Một trong những phân tử ancol.

Ví dụ 3: Cho m gam axit CH3COOH ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 200ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y. Giá trị của m là

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: D

Ta có: nNaOH= 0,2.2 = 0,4 mol

CH3COOH + NaOHCH3COONa+H2O    0,4            0,4 mol

Xem thêm: bài 3 trang 14 toán 10 chân trời sáng tạo

⇒ m = 0,4.60 = 24 gam

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 ↑+ H2O
 • 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2
 • CH3COOH + C2H5OH t0, xt CH3COOC2H5 + H2O
 • 2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3
 • HCOOH + 2Cu(OH)2 t0 Cu2O ↓+ CO2 ↑+ 3H2O
 • 2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O
 • 2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2
 • 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O
 • 2CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O
 • 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 ↑+ H2O
 • 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2
 • 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official