ch3cho + agno3/nh3

CH3CHO AgNO3 NH3

CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag được VnDoc biên soạn gửi cho tới độc giả phản xạ lão hóa anđehit đơn chức. Cụ thể phản xạ ở đó là mang đến anđehit axetic ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ nhận được kết tủa bạc. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung sau đây.

Bạn đang xem: ch3cho + agno3/nh3

1. Phương trình phản xạ tráng gương của anđehit axetic

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra Khi mang đến CH3CHO ứng dụng AgNO3/NH3

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng Khi mang đến anđehit axetic vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 vô NH3

Hiện tượng là tạo ra kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở nên ống thử, rất có thể soi gương được.

4. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Nội dung nhận định và đánh giá này sau đó là đúng?

A. Chỉ đem anđehit mới nhất nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

B. Cho x mol anđehit đơn chức nhập cuộc phản xạ tráng bạc thì luôn luôn ganh đua được 2x mol Ag.

C. Các hóa học đem công thức phân tử C2H4O2 đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

D. Axit fomic nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Xem đáp án

Đáp án A

Các ăn ý hóa học đem group CHO như CH3CHO, HO-CH2-CHO, HCOOCH3,…đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

3 HOCH2CHO + 8 AgNO3 + 12 NH3 + 2 H2O → 2 CH2(COONH4)2 + 8 Ag + 8 NH4NO3

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

Câu 2. Tiến hành thực nghiệm mang đến anđehit fomic vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 vô NH3, hiện tượng lạ sau phản xạ để ý được là:

A. Tạo kết tủa white color xám bám lên trở nên ống nghiệm

B. Tạo bên cạnh đó kết tủa Trắng và sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu

C. Có khí ko color bay ra

D. Tạo kết tủa color đen

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ minh họa

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo ra kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở nên ống thử, rất có thể soi gương được.

Câu 3. Cho những nội dung nhận định và đánh giá sau:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hiđro trở nên ancol bậc một.

(c) Anđehit fomic ứng dụng với AgNO3/NH3 tạo ra trở nên Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở đem công thức tổng quát lác CnH2nO.

Số nhận định và đánh giá đích là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử Sai: Anđehit là ăn ý hóa học đem tính khử và tính oxi hóa

Andehit axetic thể hiện tại tính lão hóa vô phản ứng

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

(b) đúng  Anđehit nằm trong hiđro trở nên ancol bậc một.

(c) đích Anđehit fomic ứng dụng với AgNO3/NH3 tạo ra trở nên Ag.

(d) đúng  Anđehit no, đơn chức, mạch hở đem công thức tổng quát lác CnH2nO.

Câu 4. Cho Anđehit axetic ứng dụng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được:

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH3CH2OH

D. CH3OH

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

CH3CHO + H2 \overset{Ni,t^{\circ } }{\rightarrow} C2H5OH

Câu 5. Cho m gam CH3CHO ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 dư vô NH3 thì nhận được 4,32 gam Ag. Giá trị m là

A. 0,44 gam.

B. 1,76 gam.

C. 0,22 gam.

D. 0,88 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

0,02          ......................................................................................> 0,04

m = 0,88

Câu 6. CH3CHO ko ứng dụng được với

A. Natri.

B. Hidro.

C.  Oxi.

D. hỗn hợp AgNO3/NH3

Xem đáp án

Đáp án A

Xem thêm: sùi mào gà nên ăn gì

CH3CHO ko ứng dụng được với Natri.

Câu 7. Cho 7,2 gam anđehit đơn chức X phản xạ trọn vẹn với cùng một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) vô hỗn hợp NH3 đun rét, nhận được m gam Ag. Hoà tan trọn vẹn m gam Ag vị hỗn hợp HNO3 đặc, sinh rời khỏi 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ xảy ra

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

R+ 29 = 72 → R = 43 (C3H7)

Câu 8. Cho láo ăn ý khí X bao gồm HCHO và H2 trải qua ống sứ đựng bột Ni nung rét. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được láo ăn ý khí Y bao gồm nhì hóa học cơ học. Đốt cháy không còn Y thì nhận được 23,4 gam H2O và 15,68 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo đòi thể tích của H2 trong X là

A. 35,00%.

B. 65,00%.

C. 53,85%.

D. 46,15%.

Xem đáp án

Đáp án D

nHCHO = nCO2 = 15,68/22,4 = 0,7 mol

nH2O = 1,3 mol

Đốt HCHO tạo ra nCO2 = nH2O => nH2 = nH2O - nCO2 = 1,3 - 0,7 = 0,6 mol

=> % VH2 =  0,6/(0,6 + 0,7) = 46,15%

Câu 9. Nhận xét này sau đó là đúng?

A. Anđehit và xeton đều làm mất đi thuốc nước brom.

B. Anđehit và xeton đều ko làm mất đi thuốc nước brom

C. Xeton làm mất đi thuốc nước brom còn anđehit thì ko.

D. Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì không

Xem đáp án

Đáp án D

Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì ko.

Câu 10. Phản ứng này tại đây ko tạo ra anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản xạ với nước

B. Oxi hóa ko trọn vẹn etilen

C. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic

D. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

C2H2 + H2O → CH3CHO

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 11. Cho những tuyên bố về anđehit:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hidro tạo ra trở nên ancol bậc một.

(c) Tất cả những anđehit ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đun rét đều sinh rời khỏi Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức đem công thức tổng quát lác là CnH2nO.

(e) Anđehit no ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Số tuyên bố đích là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Xem đáp án

Đáp án A

(a) sai, anđehit là ăn ý hóa học vừa vặn đem tính lão hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì thế Anđehit no, đơn chức, mạch hở đem công thức tổng quát lác là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn đang còn phản xạ nằm trong vô group -CHO

Vậy đem 2 tuyên bố đúng

Trắc nghiệm đánh giá loài kiến thức:

Bài trắc nghiệm số: 916

Nội dung bài bác trắc nghiệm được biên soạn vị KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

---------------------------------------

Xem thêm: ngữ văn 7 bản đồ dẫn đường

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một vài phương trình liên quan:

  • CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
  • CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
  • CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3
  • CH3CHO + H2 → C2H5OH

VnDoc đang được gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag cho tới chúng ta. Để đem sản phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc xin xỏ trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Toán 11, Vật Lí 11, Sinh học tập 9, Giải bài bác luyện Hóa học tập 11, Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.