cây trồng có mối quan hệ với mấy yếu tố chính

Câu hỏi:

09/05/2022 1,293

Bạn đang xem: cây trồng có mối quan hệ với mấy yếu tố chính

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cây trồng sở hữu quan hệ với 7 nguyên tố chính:

1. Nhiệt độ

2. Ánh sáng

3. Nước

4. Đất

5. Dinh dưỡng

6. Giống cây trồng

7. Kĩ thuật canh tác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây sai Khi nói tới tác động của nhiệt độ chừng cho tới quy trình sinh lí của cây trồng?

A. Nhiệt chừng thấp thực hiện hạn chế hiệu suất quang quẻ hợp

B. Nhiệt chừng thấp thực hiện hạn chế hiệu suất hô hấp

C. Nhiệt chừng cao thực hiện tăng hiệu suất hô hấp

D. Nhiệt chừng cao thực hiện tăng hiệu suất quang quẻ hợp

Câu 2:

Yếu tố chủ yếu trước tiên hiệu quả cho tới cây cối được reviews vô bài học kinh nghiệm là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Câu 3:

Nhiệt chừng tác động cho tới cây cối như vậy nào?

A. Hình ảnh hưởng trọn cho tới quy trình sinh lí của cây trồng

B. Hình ảnh hưởng trọn cho tới quy trình phát triển, cách tân và phát triển của cây trồng

C. Cả A và B đều đúng

Xem thêm: giải toán hình 8 bài 1

D. Cả A và B đều sai

Câu 4:

Kĩ thuật canh tác được vận dụng hợp lý kết phù hợp với việc che chở chất lượng tốt sẽ hỗ trợ cây trồng:

A. Sinh trưởng, cách tân và phát triển tốt

B. Phòng tách căn bệnh hại

C. Cho năng suất cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Có từng nào thành phần được xem là đủ chất của cây trồng?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Câu 6:

Thành phần của cây cối chứa chấp từng nào thành phần hóa học?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Câu 7:

Ánh sáng sủa hiệu quả cho tới cây cối trải qua nguyên tố nào là sau đây?

A. Cường chừng chiếu sáng

B. Chất lượng ánh sáng

C. Thời gian giảo chiếu sáng

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: văn bản các loài chung sống với nhau như thế nào