bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp

Theo bài xích rời khỏi thì ĐK của Q là Q*.

a) Tổng ngân sách nhằm phát triển Q thành phầm là T = Q2 + 180Q + 140 000 (nghìn đồng).

Bạn đang xem: bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp

Giá từng thành phầm đẩy ra thị ngôi trường là 1 trong những 200 ngàn đồng nên giá bán Q thành phầm đẩy ra thị ngôi trường hoặc đó là lệch giá khi cung cấp Q thành phầm là: DT = 1 200Q (nghìn đồng).

Khi tê liệt ROI của nhà máy khi cung cấp không còn Q thành phầm là:

y = DT – T = 1 200Q – (Q2 + 180Q + 140 000) = – Q2 + 1 020Q – 140 000 (nghìn đồng).

Vậy ROI của nhà máy này đó là nó = – Q2 + 1 020Q – 140 000 (nghìn đồng).

b) Xét tam thức bậc nhì nó = – Q2 + 1 020Q – 140 000.

Nhận thấy tam thức này còn có nhì nghiệm Q1=510101201, Q2=510+101201 và thông số a = – 1 < 0. Ta đem bảng xét lốt sau:

Q

Xem thêm: bài 2 biểu đồ hình quạt tròn

                 Q1               Q2              +

y

                      0         +       0       

Do Q* 510101201163,45; 510+101201856,55.

Khi tê liệt nhà máy hòa vốn liếng khi ROI bởi vì 0 hoặc nó = 0, tức là Q = 164 hoặc Q = 857.

Xem thêm: h2s+naoh dư

Vậy nhà máy tê liệt hòa vốn liếng khi phát triển 164 thành phầm hoặc 857 thành phầm.

c) Xí nghiệp không biến thành lỗ, tức là điều hoặc hòa vốn liếng, nên theo dõi bảng xét lốt ở câu b thì nhà máy không biến thành lỗ khi và chỉ khi nó ≥ 0, tức là 164 ≤ Q ≤ 857.

Vậy nhà máy không biến thành lỗ khi phát triển kể từ 164 thành phầm cho tới 857 thành phầm.