biến tích thành tổng

Cách ghi ghi nhớ Công thức chuyển đổi tích trở thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-+
Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ 

Cách ghi ghi nhớ Công thức chuyển đổi tổng trở thành tích

tính sin tổng tao lập tổng sin cô
tính cô tổng lập tao hiệu song cô song chàng
còn tính tan tử + song tan (hay là: tan tổng lập tổng 2 tan)
1 trừ tan tích kiểu mẫu đem thương rầu
nếu bắt gặp hiệu tao chớ lo lắng,
đổi trừ trở thành nằm trong ghi thâm thúy nhập lòng

Bạn đang xem: biến tích thành tổng

Một cơ hội ghi nhớ không giống của câu Tang bản thân + với tang tao, vày sin 2 đứa bên trên cos tao cos mình… là

Xem thêm: sáng ngủ dậy bị khô miệng

Xem thêm: hình hộp chữ nhật 8

tangx + tangy: tình bản thân nằm trong lại tình tao, sinh đi ra nhị người con bản thân con cái ta

Cách giải bài xích luyện Công thức chuyển đổi tích trở thành tổng

A. Phương pháp giải

Để thực hiện bài xích luyện dạng này, tao nên nắm rõ công thức chuyển đổi tích trở thành tổng và vận dụng nhằm chuyển đổi.

Công thức chuyển đổi tích trở thành tổng: