bấm lỗ tai ăn gà được không

Tôm cua, thịt trườn và một số trong những loại hải sản… là những thức ăn được răn dạy tránh việc sử dụng tức thì sau thời điểm bấm lỗ tai.