bài tập về hình hộp chữ nhật

CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT LỚP 5

Ví dụ 1.  Một thùng đựng sản phẩm có nắp đậy hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,8m và độ cao 2m. Người công nhân cần thiết từng nào ki-lô-gam đá nhằm đầy đủ đá nhì mặt mũi của cái thùng cơ ? hiểu rằng từng ki-lô-gam đá sơn được 5m2 mặt thùng. 

Giải:

Bạn đang xem: bài tập về hình hộp chữ nhật

Diện tích xung xung quanh của thùng đựng sản phẩm đó:

(2,5 + 1,8) x 2 x 2 = 17,2 (m2)

Diện tích 2 lòng của thùng đựng sản phẩm là:

2,5 x 1,8 x 2 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của thùng đựng sản phẩm đó:

17,2 + 9 = 26,2 (m2)

Diện tích mặt phẳng cần thiết quét dọn đá là:

26,2 x 2 = 52,4 (m2)

Số ki-lô-gam đá nhớ dùng là:

52,4 : 5 = 10,48 (kg)

Đáp số: 10,48 kilogam đá. 

Ví dụ 2.  Thiết bị máy được xếp nhập những hình lập phương sở hữu diện tích S toàn phần bởi vì 96dm2. Người tớ xếp những vỏ hộp cơ nhập vào một thùng hình lập phương thực hiện bởi vì tôn ko có nắp đậy. Khi gò một thùng như vậy không còn 3,2m2 tôn (diện tích những mép hàn ko xứng đáng kể). Hỏi từng thùng đựng được từng nào vỏ hộp vũ trang phát biểu trên?

Gỉai: Đổi 3,2m2 = 320 dm2

Diện tích một mặt của vỏ hộp vũ trang là: 

96 : 6 = 16 (dm2)

Suy đi ra cạnh của vỏ hộp vũ trang là 4dm, vì thế 4 x 4 = 16

Diện tích một phía của thùng đựng sản phẩm là:

320 : 5 = 64 (dm2)

Vì 64 = 8 x 8 nên cạnh của thùng đựng sản phẩm là 8dm

Thể tích một vỏ hộp đựng vũ trang là:

4 x 4 x 4 = 64 (dm3)

Thể tích thùng đựng sản phẩm là:

8 x 8 x 8 = 512 (dm3)

Số vỏ hộp vũ trang đựng được nhập một thùng là:

512 : 64 = 8 (hộp)

Xếp từng lớp 4 vỏ hộp và xếp được 2 lớp như thế

Đáp số: 8 hộp

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

  • Khóa học tập toán lớp 5 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán trực tuyến sở hữu nghề giáo (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán offline bên trên Thành Phố Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Ví dụ 3. Một hồ bơi sở hữu chiều lâu năm 12m, chiều rộng lớn 5m và sâu sắc 2,75m. Hỏi người công nhân nên người sử dụng từng nào viên gạch men men nhằm lát lòng và xung xung quanh trở nên bể đó? hiểu rằng từng viên gạch men sở hữu chiều lâu năm 25cm, chiều rộng lớn trăng tròn centimet và diện tích S mạch xi măng lát ko đáng chú ý. 

Gỉai:

Xem thêm: trẻ sốt phát ban tắm lá gì

Diện tích xung xung quanh và diện tích S lòng bể là:

(12 + 5) x 2 x 2,75 = 93,5 (m2)

Diện tích một viên gạch men men là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Số viên gạch men men nhớ dùng là:

93,5 : 0,05 = 1870 (viên)

Đáp số: 1870 viên gạch men men

 dụ 4. Một bể cá hình dạng vỏ hộp chữ nhật thực hiện bởi vì kính ( không tồn tại nắp) sở hữu chiều lâu năm 80cm, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 45cm.

Mực nước thuở đầu nhập bể cao 35cm.

a) Tính diện tích S kính dùng làm thực hiện bể cá cơ.

b) Người tớ cho tới nhập bể một hòn đá rất có thể tích 10dm3. Hỏi mực nước nhập bể thời điểm hiện nay cao từng nào xăng – ti-mét?

Giải:

Diện tích xung xung quanh bể là:

(80 + 50) x 2 x 45 = 11700 (cm2)

Diện tích lòng bể là:

80 x 50 = 4000 (cm2)

Diện tích kính dùng làm thực hiện bể cá đó:

11700 + 4000 = 15700 (cm2

Đổi 10 dm3 = 10000 cm3

Thể tích nước nhấc lên đó là thể tích hòn đá vì thế thể tích nước nhấc lên là: 10000 cm3

Mực nước nhấc lên số xăng – ti - mét là: 10000 : (50 x 80) = 2,5 (cm)

Mực nước nhập bể thời điểm hiện nay cao số xăng – ti - mét là: 2,5 + 35 = 37,5 (cm)

Đáp số: 15700cm2  và  37,5 cm

Bài tập dượt tự động luyện:

Bài 1. Một nhà máy sản xuất thực hiện bánh nhớ dùng 30 000 cái vỏ hộp bởi vì bìa cứng nhằm đựng bánh. Hộp sở hữu lòng là 1 hình vuông vắn cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần thiết từng nào mét vuông bìa nhằm thực hiện đầy đủ số  hộp kể bên trên, hiểu được những mép cấp dán vỏ hộp lúc lắc khoảng 8/100 diện tích S hộp

Bài 2. Một căn chống hình vỏ hộp chữ nhật lâu năm 4,2m, rộng lớn 3,6m và cao 3,4m. Người tớ ham muốn quét dọn vôi tường và xà nhà. Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là từng nào mét vuông, hiểu được tổng diện tích S những cửa ngõ bởi vì 5,8m2.

Bài 3. Một cái vỏ hộp hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm trăng tròn centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. Quý Khách Bình dán giấy má red color nhập những mặt mũi xung xung quanh và dán giấy má gold color nhập nhì mặt mũi đấy của vỏ hộp cơ (chỉ dán mặt mũi ngoài). Hỏi diện tích S giấy má màu sắc này to hơn và to hơn từng nào xăng - ti -mét vuông?

Bài 4. Một viên gạch men hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch men hình dạng vỏ hộp chữ nhật bởi 6 viên gạch men xếp trở nên.

Xem thêm: hydrohalic acid có tính ăn mòn thủy tinh là

Bài 6. Một bể cá cảnh hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều 1,2m, chiều rộng lớn 0,4m và độ cao 0,6m. Mực nước nhập bể cao 35cm. Sau Khi thả hòn Non Sở nhập vào bể thì mực nước nhập bể cao 47cm. Tính thể tích hòn Non Sở.