bài 3 lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ lớp 7

Bình chọn:

4.2 bên trên 223 phiếu

Bạn đang xem: bài 3 lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ lớp 7

Lý thuyết Lũy quá với số nón ngẫu nhiên của một trong những hữu tỉ1. Lũy quá với số nón tự động nhiên Xem cụ thể

Câu chất vấn mục 1 trang 16, 17

Viết những tích sau bên dưới dạng lũy quá rồi chỉ ra rằng cơ số và số nón của lũy quá bại. a) 2.2.2.2;b) 5.5.5...Thực hiện tại phép tắc tính:...

Xem lời nói giải

Câu chất vấn mục 2 trang 17, 18Tính và sánh sánh:... Viết sản phẩm của những phép tắc tính sau bên dưới dạng lũy quá. Xem lời nói giải

Câu chất vấn mục 3 trang 18

Viết số 2^2^3 bên dưới dạng lũy quá cơ số 2 ....Viết những số ...Cho hình vuông vắn như Hình 1.12. Em hãy thay cho từng vệt “?” vày một lũy quá của 2, biết những lũy quá bên trên từng mặt hàng, từng cột và từng đàng chéo cánh đều cân nhau.

Xem lời nói giải

Bài 1.18 trang 18 Viết những số 125; 3 125 bên dưới dạng lũy quá của 5. Xem lời nói giải Bài 1.đôi mươi trang 18Thay từng vệt “?” vày một lũy quá của 3, hiểu được kể từ dù loại tía, lũy quá cần thiết dò thám là tích của nhị lũy quá ở nhị dù ngay lập tức trước. Xem lời nói giải

Bài 1.21 trang 19

Không dùng PC, hãy tính:

Xem lời nói giải

Bài 1.22 trang 19Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lũy quá của một trong những hữu tỉ. Xem lời nói giải Bài 1.24 trang 19Khoảng cơ hội kể từ Trái Đất cho tới Mặt Trời vày khoảng tầm 1,8. 10^8 km. Khoảng cơ hội kể từ Mộc tinh ranh cho tới Mặt Trời khoảng tầm 7,78.10^8 km. Hỏi khoảng cách kể từ Mộc tinh ranh cho tới Mặt Trời cấp khoảng tầm từng nào đợt khoảng cách kể từ Trái Đất cho tới Mặt Trời? (Theo solarsystem.nasa.gov) Xem lời nói giải

Bài 1.25 trang 19

Bảng tổng hợp sau đây cho biết thêm lượng khách hàng quốc tế cho tới thăm hỏi nước ta vô năm 2019.

Xem lời nói giải