bài 10 quy tắc octet


Quy tắc octet

Lý thuyết: Quy tắc octet

I. Khái niệm links hóa học

Bạn đang xem: bài 10 quy tắc octet

- Liên kết chất hóa học là sự việc phối hợp trong những nguyên vẹn tử tạo ra trở nên phân tử hoặc tinh ma thể vững chắc hơn

- Khi tạo ra trở nên links chất hóa học thì nguyên vẹn tử với Xu thế đạt cho tới thông số kỹ thuật electron vững chắc của khí hiếm

- Trong những phản xạ chất hóa học, chỉ mất những electron nằm trong phần bên ngoài nằm trong và phân lớp sát phần bên ngoài nằm trong nhập cuộc vô quy trình tạo ra trở nên links (electron hóa trị) 

II. Quy tắc octet

- Khi tạo hình links chất hóa học, những nguyên vẹn tử với Xu thế nhượng bộ, nhận hoặc hùn cộng đồng electron nhằm đạt cho tới thông số kỹ thuật electron vững chắc của nguyên vẹn tử khí khan hiếm. Vì những khí khan hiếm (trừ helium) đều phải có 8 electron phần bên ngoài nằm trong nên quy tắc này được gọi là quy tắc octet

Ví dụ:

- Khi tạo hình links chất hóa học vô phân tử Cl2, nguyên vẹn tử Cl với 7 electron hóa trị, từng nguyên vẹn tử cần thiết thêm một electron nhằm đạt thông số kỹ thuật electron bão hòa theo đuổi quy tắc octet nên từng nguyên vẹn tử Cl hùn cộng đồng 1 electron

 

Xem thêm: chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập

- Khi tạo hình links chất hóa học vô phân tử H2O, nguyên vẹn tử hydrogen có một electron hóa trị, nguyên vẹn tử oxygen với 6 electron hóa trị, từng nguyên vẹn tử hydrogen cần thiết thêm một electron và nguyên vẹn tử oxygen cần thiết thêm thắt 2 electron nhằm đạt thông số kỹ thuật electron bão hòa theo đuổi quy tắc octet.

 - Khi tạo hình links chất hóa học vô phân tử MgO, nguyên vẹn tử Mg với 2 electron hóa trị, nguyên vẹn tử O với 6 electron háo trị, nguyên vẹn tử Mg nhượng bộ 2 electron hóa trị tạo ra trở nên phân tử đem năng lượng điện dương, nguyên vẹn tử O nhận 2 electron tạo ra trở nên phân tử đem năng lượng điện âm. Các phân tử này đều đạt thông số kỹ thuật electron bão hòa theo đuổi quy tắc octet và với năng lượng điện ngược vệt nên hít nhau


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa 10 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Xem thêm: chuyen gai mat trinh

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết hùn học viên học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.