bác hà có hai tấm kính hình chữ nhật

Bác Hà với nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính vì chưng 50% chiều dài

92 31/05/2023

Bài 7 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Bác Hà với nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính vì chưng 50% chiều nhiều năm của chính nó và chiều nhiều năm của tấm kính nhỏ trúng vì chưng chiều rộng lớn của tấm kính rộng lớn. Bác ghép nhì tấm kính vào nhau và bỏ lên trên mặt mày bàn với diện tích S 0,9 m2 thì vừa vặn. Tính diện tích S của từng tấm kính.

Bạn đang xem: bác hà có hai tấm kính hình chữ nhật

Trả lời nói

Gọi chiều nhiều năm của tấm kính rộng lớn là x (m) (x > 0)

Khi bại chiều rộng lớn của tấm kính rộng lớn là: Bác Hà với nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính(m).

Diện tích của tấm kính rộng lớn là: Bác Hà với nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính

Vì chiều nhiều năm của tấm kính nhỏ trúng vì chưng chiều rộng lớn của tấm kính rộng lớn và bằng Bác Hà với nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính.

Khi bại chiều rộng lớn của tấm kính nhỏ là: Bác Hà với nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính.

Diện tích của tấm kính rộng lớn là: Bác Hà với nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính

Diện tích của tấm kính rộng lớn vội vàng số phiên diện tích S của tấm kính nhỏ là: Bác Hà với nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính.

Vì ghép nhì tấm kính vào nhau và bỏ lên trên mặt mày bàn với diện tích S 0,9 m2 thì vừa vặn nên tổng diện tích S nhì tấm kính là vì chưng 0,9 m2.

Xem thêm: lịch sử 10 kết nối tri thức bài 6

Coi diện tích S tấm kính nhỏ là 1 trong những phần thì tấm kính rộng lớn là nhì phần vậy nên tổng diện tích S nhì tấm kính là tía phần. Khi bại, diện tích S 1 phần là: 0,9: 3 = 0,3 (m2).

Suy đi ra diện tích S tấm kính nhỏ là 0,3 m2.

Từ bại diện tích S tấm kính rộng lớn là: 0,3.2 = 0,6 m2.

Vậy diện tích S tấm kính nhỏ là 0,3 m2 và diện tích S tấm kính rộng lớn là 0,6 m2.

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập dượt SGK Toán lớp 6 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 8: Ước lượng và thực hiện tròn trĩnh số

Bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Xem thêm: cho trẻ uống d3k2 vào thời điểm nào trong ngày

Bài 10: Hai Việc về phân số

Bài tập dượt cuối chương 5

Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ. Chủ đề 2. Chỉ số khối khung hình (BMI)