anh 11 trang 51Lời giải bài bác tập luyện Unit 4 lớp 11 Speaking trang 46 , 47 nhập Unit 4: ASEAN and Viet Nam Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 4.

Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46 , 47) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 11 trang 51

1 (trang 46 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons (Đọc những loại khả năng và kinh nghiệm tay nghề nhưng mà người nhập cuộc SSEAYP nên với. Kết phù hợp bọn chúng với những nguyên nhân với thể)

Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46 , 47) | Tiếng Anh 11 Global Success

Gợi ý:

1. c     

2. a     

3. e     

4. f     

5. b     

6. d

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. hiểu những yếu tố lúc này ở những nước ASEAN - c. thảo luận và thể hiện biện pháp cho những vấn đề

2. với kinh nghiệm tay nghề thao tác làm việc xã hội - a. đã cho chúng ta biết bọn họ với khả năng và kỹ năng và kiến thức thực tế

3. thưa giờ Anh chất lượng - e. dùng giờ Anh như ngữ điệu thực hiện việc

4. biểu diễn thuyết thỏa sức tự tin - f. hoàn toàn có thể trình diễn ý tưởng phát minh rõ nét trước khán giả

5. Có khả năng thao tác làm việc group - b. hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo gót group nhằm xử lý vấn đề

6. hiểu những nền văn hóa truyền thống không giống nhau - d. chạm chán những người dân mới nhất và kết chúng ta kể từ những vương quốc không giống nhau

2 (trang 46 Tiếng Anh 11 Global Success): Use the sentences in the box to tướng complete the conversation. Then practise it in pairs (Sử dụng những câu nhập sườn nhằm hoàn thiện đoạn đối thoại. Sau cơ thực hành thực tế nó theo gót cặp)

Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46 , 47) | Tiếng Anh 11 Global Success

Nick: What vì thế you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants to tướng have?

Mai: (1) _____.

Quảng cáo

Nick: (2) ______?

Mai: Because they'll have to tướng discuss and try to tướng find solutions to tướng these issues. (3) _____?

Nick: (4) ____. The working language is English ví (5) ______. How will they take part in discussions if their English is not good enough?

Mai: OK, I agree with you, Nick.

Đáp án:

1. C    

2. E

3. A    

4. B    

5. D

Hướng dẫn dịch:

Nick: quý khách suy nghĩ khả năng hoặc kinh nghiệm tay nghề cần thiết nhất nhưng mà những người dân nhập cuộc SSEAYP cần phải có là gì?

Mai: Tôi suy nghĩ bọn họ cần thiết hiểu những yếu tố lúc này ở những nước ASEAN.

Nick: Tại sao chúng ta suy nghĩ như vậy?

Mai: Bởi vì như thế bọn họ tiếp tục nên thảo luận và nỗ lực dò la biện pháp mang lại những yếu tố này. quý khách ko đồng ý?

Nick: Tôi e rằng tôi nên lắc đầu với chúng ta. Ngôn ngữ thao tác làm việc là giờ Anh nên điều cần thiết nhất là nên thưa giờ Anh trôi chảy. Họ tiếp tục nhập cuộc thảo luận thế nào nếu như giờ Anh của mình ko đầy đủ tốt?

Mai: OK, tôi đồng ý với chúng ta, Nick.

Quảng cáo

3 (trang 47 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1, and the model and tips in 2 to tướng help you. (Làm việc theo gót cặp. Nói về khả năng hoặc kinh nghiệm tay nghề cần thiết nhất so với những người dân nhập cuộc SSEAYP. Sử dụng ý tưởng phát minh nhập phần 1, quy mô và mẹo nhập phần 2 để giúp đỡ bạn)

Gợi ý:

Jane: What vì thế you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants to tướng have?

Tom: In my opinion, having good teamwork skills is the most important thing. What vì thế you think?

Jane: Hmm, I see your point, but I think the most important skill is being able to tướng speak English fluently. It's the working language of the program and without good English skills, it could be difficult to tướng communicate with the other participants.

Xem thêm: tin 8 bài thực hành 5

Tom: That's a good point, Jane. But I still think that good teamwork skills are essential because participants will need to tướng work together to tướng solve problems and complete tasks during the program.

Jane: I agree with you, Tom. Both English skills and teamwork skills are important for a successful SSEAYP experience.

Tom: Definitely. I think it would be a great opportunity for young people to tướng learn new skills, make new friends, and broaden their horizons.

Hướng dẫn dịch:

Jane: quý khách suy nghĩ khả năng hoặc kinh nghiệm tay nghề cần thiết nhất nhưng mà những người dân nhập cuộc SSEAYP cần phải có là gì?

Tom: Theo tôi, với khả năng thao tác làm việc group chất lượng là vấn đề cần thiết nhất. quý khách suy nghĩ sao?

Jane: Hmm, tôi hiểu ý kiến của người tiêu dùng, tuy nhiên tôi suy nghĩ khả năng cần thiết nhất là nói theo cách khác giờ Anh trôi chảy. Đó là ngữ điệu thao tác làm việc của lịch trình và nếu như không tồn tại khả năng giờ Anh chất lượng, hoàn toàn có thể khó khăn tiếp xúc với những người dân nhập cuộc không giống.

Tom: Đó là 1 trong những điểm chất lượng, Jane. Nhưng tôi vẫn cho rằng khả năng thao tác làm việc group chất lượng là rất rất quan trọng vì như thế những người dân nhập cuộc tiếp tục rất cần phải thao tác làm việc cùng với nhau nhằm xử lý yếu tố và hoàn thiện trọng trách nhập xuyên suốt lịch trình.

Jane: Tôi đồng ý với chúng ta, Tom. Cả khả năng giờ Anh và khả năng thao tác làm việc group đều cần thiết để sở hữu thưởng thức SSEAYP thành công xuất sắc.

Tom: Chắc chắn rồi. Tôi cho rằng này sẽ là 1 trong những thời cơ tuyệt hảo mang lại những người dân con trẻ tuổi hạc nhằm học tập những khả năng mới nhất, kết chúng ta mới nhất và không ngừng mở rộng tầm nom của mình.

4 (trang 47 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in groups. Discuss the skills and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance (1 - most important to tướng 6 - least important). Report to tướng the whole class. (Làm việc group. Thảo luận về những khả năng và kinh nghiệm tay nghề nhưng mà những người dân nhập cuộc SSEAYP nên với. Xếp hạng bọn chúng theo gót trật tự cần thiết (1 - cần thiết nhất cho tới 6 - không nhiều cần thiết nhất). Báo cáo đối với tất cả lớp)

Gợi ý:

1. Good English language skills

2. Understanding different cultures

3. Teamwork skills

4. Community work experience

5. Confident speaking skills

6. Understanding current issues in ASEAN countries

Hướng dẫn dịch:

1. Kỹ năng giờ Anh tốt

2. Tìm hiểu những nền văn hóa truyền thống không giống nhau

3. Kỹ năng thao tác làm việc nhóm

4. Kinh nghiệm thao tác làm việc nằm trong đồng

5. Kỹ năng thưa tự động tin

6. Tìm hiểu những yếu tố lúc này ở những nước ASEAN

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 4

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Getting Started (trang 42, 43)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Language (trang 43, 44)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Reading (trang 45, 46)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening (trang 47)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing (trang 48, 49)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and Culture (trang 49, 50)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Looking Back (trang 50)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Project (trang 51)

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm thắt những tư liệu chung học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 với đáp án
 • 600 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(2pit pi/6)

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-4-caring-for-those-in-need.jspGiải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học